Čo hľadáte?
Carbon Control - Design to Decarb

Schüco Carbon Control

Riešenia dekarbonizácie pre architektov na mieru

Zabezpečenie budúcnosti budov začína už vo fáze projektovania. So Schüco Carbon Control majú architekti a projektanti možnosť už od fázy koncepcie výrazne ovplyvniť emisie CO₂, a tým aj budúcu životaschopnosť budovy prostredníctvom tvaru budovy, konštrukcie plášťa, použitých materiálov a funkčnosti integrovaných systémov. To znamená, že plány možno zmeniť na klimaticky neutrálnu realitu. 


Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten

Design to Decarb - Od prvého návrhu po dokončený dekarbonizovaný plášť budovy

Rané fázy návrhu poskytujú príležitosť významne ovplyvniť výsledný štandard budovy, bilanciu CO₂. Pre plánovacie a architektonické kancelárie je čoraz náročnejšie zorientovať sa v zložitosti právnych požiadaviek a vyhovieť požiadavkám svojich klientov.

S Design to Decarb, našou kombinovanou ponukou produktov a služieb znižujúcich CO₂ je možné smer optimálneho CO₂ bilancie budovy nastaviť už vo fáze plánovania – a to ako u novostavieb, tak aj pri rekonšrukciách.


 
CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

EPD „Environmental Product Declaration“ (Environmentálne prehlásenie o produkte)

Už vo fáze plánovania profitujú tí, ktorí sa podieľajú na stavebnom procese, z novej, dodatočne implementovanej funkcie v našom systéme SchüCal, „CO₂ stopa stlačením tlačidla“, ktorý umožňuje generovať všetky údaje pre ekologické hodnotenie a certifikáciu budovy vo forme EPD. 

Mit Design die CO₂ Bilanz eines Gebäudes beeinflussen

Dizajn

Architekti a projektanti majú možnosť zabezpečiť prostredníctvom tvaru budovy, konštrukcie plášťa, použitých materiálov a funkčnosti jej integrovaných systémov udržateľnosť budovy a jej budúcnosť.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

Vo výberových konaniach je čoraz častejšie vyžadovaná komplexná  dokumentácia a certifikáty CO₂, ako aj použitie nových materiálov. Náš poradenský tím pre kontrolu emisií uhlíka ponúka architektom komplexné poradenstvo v tejto oblasti. 

CO₂-reduzierte Betrieb von Gebäuden

Funkcia

Trvale udržateľnú prevádzku budovy so zníženými emisiami CO₂ je možné naplánovať pomocou inteligentných riešení už od samého začiatku. Toto je možné dosiahnuť optimálnou kombináciou energeticky účinných systémov a systémov pre výrobu energie, pravidelnou údržbou a modernizáciou použitých výrobkov.

Prečo Schüco Carbon Control?

Existuje veľa dobrých dôvodov, prečo plánovať a realizovať stavebné projekty so Schüco Carbon Control. S našimi produktmi a službami na znižovanie emisií CO₂ je špecifická dekarbonizácia plášťa budovy úspešná vo všetkých fázach výstavby.

EPD pre certifikáciu

Už vo fáze plánovania dokážu tí, ktorí sa podieľajú na stavebnom procese profitovať z novo implementovanej funkcie v SchüCal – výpočet CO₂ – uhlíkovej stopy jedným stlačením tlačidla. Táto funkcia vytvára vo forme EPD všetky údaje pre ekologické hodnotenie budovy a jej certifikáciu.

Carbon Control Consulting Team

Príležitostí na zníženie emisií CO₂ je mnoho a sú rôzne, dokonca aj vo fáze plánovania. Pre udržanie prehľadu o konštrukčných a prevádzkových faktoroch, Carbon Control Consulting Team ponúka komplexné poradenstvo a riešenia na mieru počas celého životného cyklu budovy. Od počiatočného náčrtu cez konštrukciu až po prevádzku a recykláciu – vo všetkých fázach Schüco ponúka produkty a služby na minimalizáciu hodnoty CO₂.

Cradle-to-Cradle- materiálový životný cyklus

S viac ako 60 certifikovanými hliníkovými systémami v ponuke je Schüco priekopníkom v implementácii princípu Cradle to Cradle v stavebnom priemysle a tým prispieva k dlhodobému znižovaniu CO₂ a šetreniu zdrojov.

FAQ

Čo je EPD?

Čo je EPD?

Skratka EPD znamená „Environmental Product Declaration“ (Envirnmentálne prehlásenie o produkte). EPD je dokument, ktorý uvádza environmentálne relevantné vlastnosti konkrétneho materiálu v stavebníctve. V ideálnom prípade sa tu berie do úvahy celý životný cyklus materiálu. Pomocou týchto údajov, ktoré vychádzajú z hodnoty GWP materiálu a konštrukcie, je možné vykonať ekologické posúdenie budovy, jej environmentálnu vhodnosť a budovu certifikovať. 

Čo je hodnota GWP?

Čo je hodnota GWP?

Hodnota GWP kvantifikuje „potenciál globálneho otepľovania“ budovy počas celej jej životnosti. Základom pre stanovenie hodnoty GWP sú dva typy emisií CO₂: zabudovaný uhlík ako vnorené emisie, ktoré sú v použitých materiáloch a prevádzkový uhlík, ktorý je spôsobený prevádzkou a napr. vzniká spotrebovaná energia budovy. Hodnota GWP sa uvádza ako CO₂e – ako ekvivalent CO₂.

Prečo je kontrola CO₂ tak dôležitá?

Prečo je kontrola CO₂ tak dôležitá?

„Európska zelená dohoda“ požaduje zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a klimatickú neutralitu do roku 2050. Požiadavka EÚ na zníženie CO₂ platí od roku 2027 pre nové budovy s úžitkovou plochou viac ako 2.000 m² a od roku 2030 pre všetky novostavby. . 

Čo je Carbon Control?

Čo je Carbon Control?

Carbon Control od Schüca umožňuje kontrolovať dekarbonizáciu opláštenia budov. Modulárny princíp umožňuje špecifickú minimalizáciu CO₂ vo všetkých životných cykloch budovy - plánovanie, výstavba, prevádzka a recyklácia.