Čo hľadáte?
Das richtige Material
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Výber správneho materiálu

Okrem výberu optimálnej konštrukcie fasády alebo vhodného fasádneho systému má na emisie CO₂ budovy významný vplyv aj použitie materiálov optimalizovaných z hľadiska CO₂.


K priaznivej bilancii CO₂ prispievajú aj hybridné konštrukcie, ako napríklad kombinácia dreva s hliníkom ako prídavná konštrukcia. Pri výbere vhodného materiálu s čo najnižším vstupom CO₂ je však vždy potrebné overiť, či je materiál vhodný pre konkrétne požiadavky stavby a či dokáže plniť svoju funkciu.

CO₂-efektívne materiály v skratke

Hliník s nízkym obsahom uhlíka (LC)

LC má hodnotu GWP 4,47 kg CO₂-e/kg hliníkového profilu

Hliník s veľmi nízkym obsahom uhlíka (ULC)

ULC má hodnotu GWP 2,27 kg CO₂-e/kg hliníkového profilu a podiel minimálne 75 % recyklovaného materiálu.

Recyklovaný materiál VinylPlus®

Prvky z PVC a komponenty z PVC (tyče, izolátory, tesnenia atď.) možno získať z recyklovaného materiálu a s uznávaným označením výrobku VinylPlus®.

Triedy hliníka: hliník s nízkym obsahom uhlíka a hliník s veľmi nízkym obsahom uhlíka

Hliník je ideálny materiál na zníženie inštalovaných emisií. Tento udržateľný a recyklovateľný materiál totiž zaujme svojou dlhodobou recyklovateľnosťou a nízkymi emisiami CO₂ pri viacnásobnom opakovanom použití.


Najmä špeciálne triedy hliníka môžu znížiť uhlíkovú stopu budovy už počas výstavby. Napríklad nízkouhlíkové a ultranízkouhlíkové triedy hliníka od spoločnosti Schüco majú podstatne nižšiu emisiu uhlíka ako bežné triedy hliníka, čiastočne vďaka použitiu recyklovaného hliníka a využitiu ekologickej elektrickej energie počas výroby.


Zabudovaný uhlík sa vzťahuje na emisie CO₂ obsiahnuté v materiáli, ktoré vznikajú pri výrobe jednotiek. Hodnota 4,47 kg CO₂-eq/kg je uvedená v environmentálnych vyhláseniach pre profily vyrobené z hliníka Schüco Low Carbon, zatiaľ čo hodnota pre profily Schüco Ultra Low Carbon je až 2,27 kg CO₂-eq/kg.

Certifikované systémy Cradle-to-cradle

"Systémy s certifikátom Cradle to Cradle/C2C rozhodujúcim spôsobom prispievajú k obehovosti, udržateľnosti, zdraviu materiálov, ochrane životného prostredia a sociálnym aspektom. S aktuálne 76 certifikovanými systémami je spoločnosť Schüco jedným z priekopníkov C2C v stavebnom sektore. Všetky výrobky navrhnuté podľa princípu C2C sú optimalizované na recykláciu po fáze používania.


Najmä hliník sa môže vracať do cyklu A/U/F (hliník a životné prostredie v konštrukcii okien a fasád) tak často, ako je potrebné. Oddelením materiálu a jeho roztavením možno surovinu po fáze používania čo najlepšie opätovne použiť a znížiť potrebu novo vyrobeného hliníka vo fasádnych konštrukciách.


Viac informácií o princípe Cradle to Cradle® nájdete v našom rozhovore s Hannah Butzovou.