Čo hľadáte?
Neuer Inhalt (1)

Prevziať zodpovednosť

Firma Schüco si je ako výrobný podnik vedomá, že jej vlastné hospodárske aktivity majú vplyv na životné prostredie, a tým jej vzniká povinnosť voči prírode a nasledujúcim generáciám konať tak, aby šetrila surovinami a chránila životné prostredie. Preto sa základným princípom trvalo udržateľného rozvoja produktov nepodriaďujú len systémy Schüco, ale svojím každodenným zodpovedným konaním prispievajú k minimalizácii enviromentálnej záťaže aj pracovníci.


 

V stredobode pozornosti pri týchto snahách stojí karbónová stopa podniku. V roku 2011 nechala firma Schüco po prvý raz preskúmať karbónovú stopu pre svoje sídla v Nemecku a dosiahla hodnotu 74 292 ton CO2. Teraz je cieľom túto hodnotu každoročne nanovo preskúmať a opatreniami, ktoré chránia životné prostredie, ju neustále redukovať.

Okrem toho je systém enviromentálneho manažmentu firmy Schüco International KG v sídle podniku v Bielefelde certifikovaný podľa medzinárodnej normy enviromentálneho manažmentu ISO 14001 a manažment kvality podľa normy manažmentu kvality ISO 9001.

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.