Čo hľadáte?
Carbon Control - Build to Decarb

Schüco Carbon Control

Riešenia dekarbonizácie pre spracovateľov na mieru

Schüco Carbon Control umožňuje spracovateľom minimalizovať emisie CO₂ na obvodových plášťoch (okná, dvere, fasáda) pomocou riešení pre budúcnosť a ponukou nových materiálov so zníženým obsahom CO₂, ako aj hybridných konštrukcií a tak kontrolovať CO₂ stopu príslušnej budovy.


Týmto spôsobom pomáhame výrobcom splniť rastúce požiadavky trhu týkajúce sa CO₂ vo fáze výberového konania a dlhodobo zabezpečiť ich konkurencieschopnosť.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter

Build to Decarb - byť bližšie na ceste k CO₂- neutrálnej budúcnosti

„Build to Decarb“ je naša modulárna ponuka, ktorá umožňuje výrobcom aktívne riadiť uhlíkovú stopu plánovanej budovy vo výstavbe a spĺňať regulačné požiadavky.


Popri energeticky a CO₂ efektívnych riešeniach, ako je náš 3D kalkulačný software SchüCal, sú našim klientom k dispozícii hybridné systémy so zníženým CO₂ a nové materiály, ako je napríklad nízkouhlíkový a ultranízkouhlíkový hliník.

Táto efektívna kombinácia umožňuje znížiť úroveň zabudovaného uhlíka v stavebných projektoch a okrem toho dosiahnuť prijateľný základ pre redukciu prevádzkového uhlíka pri následnej prevádzke budovy. 

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

Výpočet CO₂- Uhlíkovej stopy jedným stlačením tlačidla

V našom 3D výpočtovom softvéri SchüCal majú spracovatelia po prvýkrát úplnú transparentnosť o hodnotách CO₂ materiálov a konštrukčných prvkov. S touto novou, dodatočne implementovanou funkciou môže užívateľ kedykoľvek v procese plánovania určiť hodnotu CO₂e a zdieľať ju s projektantmi, stavebnými certifikátormi a investormi vo forme EPD.


Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

Vo výberových konaniach je stále častejšie požadovaná komplexná dokumentácia a certifikáty CO₂, tak ako aj použitie nových materiálov. Náš poradenský tím Carbon Control Consulting Team ponúka spracovateľom komplexné poradenstvo a konkurencieschopné riešenia v tejto oblasti.

CO₂-reduzierte Materialien im Bau

Materiály znižujúce CO₂

Výberom správneho materiálu môžu spracovatelia aktívne ovplyvňovať zabudované emisie. Pre profily s mimoriadne nízkou hodnotou CO₂ ponúka Schüco okrem PVC prvkov s certifikáciou VinylPlus® a štandardného hliníka dve nové triedy hliníka.

CO₂-sparende Hybridsysteme

Hybridné-Systémy

Kombinácia rôznych funkčných prvkov alebo materiálov môže byť ako celkové riešenie obzvlášť účinná z hľadiska CO2. Napríklad hliníkovú nadstavbovú konštrukciu trvalo odolnú voči poveternostným vplyvom je možné kombinovať s drevenou nosnou konštrukciou.

 CO₂-sparendes Verpackungs-Management für Baustellen

Manažment obalov

Od výroby až po použitie na stavbe sme dôsledne optimalizovali balenie našich produktov z hľadiska úspory CO₂. 

Prečo Schüco Carbon Control?

Existuje veľa dobrých dôvodov, prečo plánovať a realizovať stavebné projekty so Schüco Carbon Control. S našimi produktami a službami na znižovanie emisií CO₂ je špecifická dekarbonizácia plášťa budovy úspešná vo všetkých fázach výstavby.

CO₂- výpočet uhlíkovej stopy stlačením jedného tlačidla

Náš 3D- kalkulačný software SchüCal poskytuje výrobcom úplnú transparentnosť o hodnotách CO₂ použitých materiálov a konštrukčných prvkov.

Materiál

Výberom správneho materiálu dokážu spracovatelia aktívne ovplyvňovať zabudované emisie. Nízko uhlíkový hliník (LC), ultranízko uhlíkový hliník (ULC) a PVC je naša ponuka profilov s mimoriadne nízkou hodnotou CO₂.

Hybridné-Systémy

Kombinácia rôznych funkčných prvkov alebo materiálov môže byť ako celkové riešenie obzvlášť úsporná z hľadiska emisií CO₂. Napríklad hliníková nadstavbová konštrukcia, ktorá je trvalo odolná voči poveternostným vplyvom, môže byť kombinovaná s drevenou nosnou konštrukciou alebo zelenou fasádou.

FAQ

Čo je EPD?

Čo je EPD?

Skratka EPD znamená „Environmental Product Declaration“ (Envirnmentálne prehlásenie o produkte). EPD je dokument, ktorý uvádza environmentálne relevantné vlastnosti konkrétneho materiálu v stavebníctve. V ideálnom prípade sa tu berie do úvahy celý životný cyklus materiálu. Pomocou týchto údajov, ktoré vychádzajú z hodnoty GWP materiálu a konštrukcie, je možné vykonať ekologické posúdenie budovy, jej environmentálnu vhodnosť a budovu certifikovať. 

Čo je hodnota GWP?

Čo je hodnota GWP?

Hodnota GWP kvantifikuje „potenciál globálneho otepľovania“ budovy počas celej jej životnosti. Základom pre stanovenie hodnoty GWP sú dva typy emisií CO₂: zabudovaný uhlík ako vnorené emisie, ktoré sú v použitých materiáloch a prevádzkový uhlík, ktorý je spôsobený prevádzkou a napr. vzniká spotrebovaná energia budovy. Hodnota GWP sa uvádza ako CO₂e – ako ekvivalent CO₂.

LC a ULC? ČO znamenajú?

LC a ULC? ČO znamenajú?

Skratka LC znamená Low Carbon Aluminium a skratla ULC znamená Ultra Low Carbon Aluminium. Tieto dva pojmy označujú nové formy hliníka s mimoriadne nízkou hodnotou CO₂,  ktoré Schüco ponúka navyše k štandardnému, tiež energeticky účinnému hliníku.