Čo hľadáte?
Das richtige Material
...

Schüco Carbon Control

Materiály s nízkym obsahom CO₂

Výberom správneho materiálu môžu výrobcovia aktívne kontrolovať emisie produkované obalom budovy, a tým pozitívne ovplyvniť uhlíkovú stopu nehnuteľnosti. Okrem toho sa už použité materiály musia v budúcnosti čoraz viac opätovne používať, aby mohli prispieť k udržateľnosti ako recyklovateľné materiály v rámci obehového hospodárstva.

Hliník s nízkym obsahom uhlíka a hliník s veľmi nízkym obsahom uhlíka

Hliník je ideálny materiál na zníženie inštalovaných emisií. Tento udržateľný a recyklovateľný materiál totiž zaujme svojou dlhodobou recyklovateľnosťou a nízkymi emisiami CO₂ pri viacnásobnom opakovanom použití. 


Najmä špeciálne triedy hliníka môžu znížiť uhlíkovú stopu budovy už počas výstavby. Napríklad nízkouhlíkové a ultranízkouhlíkové triedy hliníka od spoločnosti Schüco majú podstatne nižšiu emisiu uhlíka ako bežné triedy hliníka, čiastočne vďaka použitiu recyklovaného hliníka a využitiu ekologickej elektrickej energie počas výroby. 

Zabudovaný uhlík sa vzťahuje na emisie CO₂ obsiahnuté v materiáli, ktoré vznikajú pri výrobe jednotiek. V prípade profilov vyrobených z hliníka Schüco Low Carbon sa v environmentálnych vyhláseniach uvádza hodnota nižšia ako 4,47 kg CO₂-e/kg, zatiaľ čo v prípade profilov Schüco Ultra Low Carbon je hodnota dokonca nižšia ako 2,27 kg CO₂-e/kg. 


Typ povrchovej úpravy profilov, ako je eloxovanie alebo práškové lakovanie, má tiež významný vplyv na hodnotu CO₂ obvodového plášťa budovy. Eloxované hliníkové povlaky vytvorené eloxovaním vnášajú do plášťa budovy viac CO₂ ako energeticky účinnejšie práškové povlaky. Voľbou práškového náteru je možné cielene znížiť špecifický vstup CO₂ do prvkov budovy, ako je napríklad konštrukcia fasády.


K priaznivej uhlíkovej stope prispievajú aj hybridné konštrukcie, ako napríklad kombinácia dreva s hliníkom ako doplnková konštrukcia.


Výberom práškových náterov možno cielene znížiť špecifický vstup CO₂ do stavebných prvkov, ako je napríklad konštrukcia fasády. Pri výbere vhodného materiálu s čo najnižším vstupom CO₂ je však vždy potrebné overiť, či je materiál vhodný pre konkrétne požiadavky budovy a či dokáže plniť svoju funkciu.

Prehľad materiálov účinných z hľadiska CO₂

Schüco Ultra Low Carbon (ULC) Aluminium

Hliníkové profily s veľmi nízkym obsahom uhlíka majú hodnotu GWP nižšiu ako 2,27 kg CO₂-e/kg hliníka v roku 2023. V nasledujúcich rokoch sa bude CO₂ stopa pre ULC postupne znižovať.

Hliník Schüco s nízkym obsahom uhlíka (LC)

Nízkouhlíkové hliníkové profily majú v roku 2023 hodnotu GWP nižšiu ako 4,47 kg CO₂-e/kg hliníka. V nasledujúcich rokoch sa bude postupne znižovať aj uhlíková stopa pre LC.

PVC prvky vyrobené z recyklovaného materiálu VinylPlus®

Prvky z PVC a komponenty z PVC (tyče, izolátory, tesnenia atď.) možno získať z recyklovaného materiálu a s uznávaným označením výrobku VinylPlus®.