Čo hľadáte?
Carbon Control - Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control

Bezpečnosť investície a prevádzková spoľahlivosť od samého začiatku

Nové nariadenia EÚ menia rating nehnuteľností. V budúcnosti bude hodnota budovy definovaná jej bilanciou CO₂ vo všetkých fázach jej životnosti. Pomocou Schüco Carbon Control môžu investori, developeri, prevádzkovatelia a vlastníci-užívatelia dôsledne kontrolovať túto bilanciu CO₂ od celkového plánovania a efektívneho stavebného procesu až po ekonomickú prevádzku až po prípadný návrat do materiálového cyklu. To pomáha zabezpečiť investíciu ako celok z dlhodobého hľadiska – kľúčovými oblasťami ostávajú sledovanie výnosov a produktivita.

CO₂-Minimierung

Vytvorte nové možnosti v portfóliu nehnuteľností pomocou Schüco Carbon Control

Udržateľné budovy s minimalizovanými emisiami uhlíka nie sú len zákonnou požiadavkou, ale zároveň zlepšujú prístup k atraktívnym lokalitám, oslovujú relevantné cieľové skupiny pre nákup jednotlivých projektov a nájomcov obchodných priestorov a signalizujú celkovú udržateľnosť portfólia nehnuteľností.  Viac ako kedykoľvek predtým si to vyžaduje dôsledné riadenie zo strany investorov a developerov.


Schüco Carbon Control sprevádza celý životný cyklus budovy, poskytuje príslušné certifikáty a dokumentáciu a podporuje efektívny proces výstavby, rekonštrukcie a prevádzky. Nezávislý konzultačný tím pomáha investorom, prevádzkovateľom a vývojárom vykonávať tieto zložité kontrolné úlohy. Spoločný cieľom je vytvárať nehnuteľnosti s istou budúcnosťou a zachovávajúce hodnotu.

Design to Decarb: Automaticky zobraziť bilanciu CO₂

Build to Decarb: Kontrola minimalizácie CO₂ udržateľne

Operate to Decarb - riadenie emisií CO₂ v prevádzke

Recycle to Decarb – Premeňte budovy na rezervy surovín

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

Prečo Schüco Carbon Control?

Schüco Carbon Control pomáha aktívne kontrolovať bilanciu CO₂ budovy, čím zlepšuje rating, zabezpečuje investície z dlhodobého hľadiska, zlepšuje vývoj návratnosti, priestorovú produktivitu a prevádzkovú spoľahlivosť.

Materialový cyklus

Výber správnych produktov a materiálov zabezpečí budove vyváženú hodnotu CO₂. Certifikované systémy ako „Cradle to Cradle“ a produktové označenie VinylPlus® pomáhajú investorom dodržiavať predpisy EÚ a zlepšiť celkový rating budovy.

IoF ID „Internet of Façades“

Pomocou IoF ID „Internet of Façades“ možno zjednodušiť údržbu budovy, zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť a predĺžiť životnosť inštalovaných komponentov. To šetrí CO₂ a zvyšuje hospodárnosť prevádzky budovy.

Energetiká účinnosť

Aktívna kontrola spotreby energie znamená menej CO₂, nižšie prevádzkové náklady a vyššiu hospodárnosť. Technológia inteligentnej budovy dokáže automaticky šetriť energiu a fotovoltaika integrovaná do budovy (Schüco BIPV) dokáže vyrábať lacno energiu.

FAQ

Čo obsahuje certifikácia Cradle-to-Cradle?

Čo obsahuje certifikácia Cradle-to-Cradle?

“Cradle to Cradle“ je certifikácia pre systémy, pomocou ktorých možno splniť požiadavky EÚ na obehové hospodárstvo, ušetriť  emisie a chrániť zdroje. Je založený na koncepte, že všetky materiály použité v systéme môžu byť plne vrátené späť do materiálového cyklu a recyklované na nové materiály v takmer rovnakej kvalite. S viac ako 60 certifikovanými hliníkovými systémami v ponuke je Schüco priekopníkom v implementácii princípu Cradle to Cradle v stavebnom priemysle a tým prispieva k dlhodobému znižovaniu CO₂ a šetreniu zdrojov.

Čo je IoF ID?

Čo je IoF ID?

„Internet of Façades“ (IoF) ID je označenie pre digitalizáciu všetkých elementov plášťa budovy, ktoré je možné načítať elektronicky. Uložené údaje umožňujú prevádzku šetriacu zdroje a dlhšiu životnosť systému vďaka efektívnej údržbe a aktualizáciám produktov. Okrem toho ostávajú jednotlivé elementy jasne zdokumentované na neskoršiu recykláciu a možno ich separovať, triediť a vrátiť späť do cyklu.

Čo je EPD?

Čo je EPD?

Skratka EPD znamená „Environmental Product Declaration“ (Envirnmentálne prehlásenie o produkte). EPD je dokument, ktorý uvádza environmentálne relevantné vlastnosti konkrétneho materiálu v stavebníctve. V ideálnom prípade sa tu berie do úvahy celý životný cyklus materiálu. Pomocou týchto údajov, ktoré vychádzajú z hodnoty GWP materiálu a konštrukcie, je možné vykonať ekologické posúdenie budovy, jej environmentálnu vhodnosť a budovu certifikovať. 

Čo je Carbon Control?

Čo je Carbon Control?

Carbon Control od Schüca umožňuje kontrolovať dekarbonizáciu opláštenia budov. Modulárny princíp umožňuje špecifickú minimalizáciu CO₂ vo všetkých životných cykloch budovy - plánovanie, výstavba, prevádzka a recyklácia.