Čo hľadáte?
Das richtige Material
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Výber správneho materiálu

Okrem výberu optimálnej konštrukcie fasády alebo vhodného fasádneho systému má na emisie CO₂ budovy významný vplyv aj použitie materiálov optimalizovaných z hľadiska CO₂.


K priaznivej bilancii CO₂ prispievajú aj hybridné konštrukcie, ako napríklad kombinácia dreva s hliníkom ako prídavná konštrukcia. Pri výbere vhodného materiálu s čo najnižším vstupom CO₂ je však vždy potrebné overiť, či je materiál vhodný pre konkrétne požiadavky stavby a či dokáže plniť svoju funkciu.

Zníženie uhlíkovej stopy optimálnym výberom materiálov

Okrem optimálnej konštrukcie fasády a vhodného fasádneho systému má na uhlíkovú stopu budovy významný vplyv aj výber správneho materiálu. Hybridné konštrukcie, ako napríklad kombinácia dreva s hliníkom ako vrchná konštrukcia, pozitívne prispievajú k bilancii emisií CO₂. Je však nevyhnutné starostlivo vyberať materiály s nízkymi emisiami CO₂ s ohľadom na konkrétne požiadavky na budovu a funkčné plnenie.

Triedy hliníka: hliník s nízkym obsahom uhlíka a hliník s veľmi nízkym obsahom uhlíka

Hliník je udržateľný materiál na zníženie inštalovaných emisií vďaka svojej trvalej recyklovateľnosti a nízkym emisiám CO₂ pri viacnásobnom použití. Najmä špeciálne druhy hliníka, ako napríklad nízkouhlíkové a ultranízkouhlíkové od spoločnosti Schüco, pomáhajú výrazne znížiť uhlíkovú stopu počas výstavby. Tieto triedy využívajú pri výrobe recyklovaný hliník a ekologickú elektrickú energiu, čo znamená, že majú menej obsiahnutého uhlíka ako bežné triedy hliníka.


Hodnotu CO₂ obvodového plášťa budovy ovplyvňuje aj výber povrchovej úpravy profilu, ako je eloxovanie alebo práškové lakovanie. Práškové nátery sú energeticky priaznivejšie a pomáhajú znižovať špecifický vstup CO₂ do stavebných prvkov, ako sú fasádne konštrukcie.

CO₂-efektívne materiály v skratke

Hliník s nízkym obsahom uhlíka (LC)

LC má hodnotu GWP 4,47 kg CO₂-e/kg hliníkového profilu

Hliník s veľmi nízkym obsahom uhlíka (ULC)

ULC má hodnotu GWP 2,27 kg CO₂-e/kg hliníkového profilu a podiel minimálne 75 % recyklovaného materiálu.

Recyklovaný materiál VinylPlus®

Prvky z PVC a komponenty z PVC (tyče, izolátory, tesnenia atď.) možno získať z recyklovaného materiálu a s uznávaným označením výrobku VinylPlus®.