Čo hľadáte?
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Stavebný fond ako zásobáreň surovín budúcnosti

Dnešné budovy môžu byť "skladmi surovín budúcnosti" na čas po ich použití. Certifikované systémy pomáhajú plniť požiadavky obehového hospodárstva a zabezpečujú fungujúce procesy.

Základom akejkoľvek certifikácie, napríklad koncepcie "Cradle to Cradle", je, aby sa všetky materiály použité v rámci systému mohli na konci svojej životnosti vrátiť do cyklu ako nové materiály v plnom rozsahu a takmer v rovnakej kvalite. Tým sa šetria primárne zdroje a znižujú sa emisie CO₂. Internet fasád ID (IoF ID) od spoločnosti Schüco podporuje tento proces priebežnou dokumentáciou údajov o materiáloch, uľahčuje separáciu recyklovateľných materiálov podľa druhu a pomáha predchádzať vzniku odpadu.

S viac ako 75 certifikovanými hliníkovými systémami je spoločnosť Schüco priekopníkom v uplatňovaní princípu "od kolísky po kolísku" v stavebníctve. Spoločnosť Schüco však prispieva k obehovému hospodárstvu a minimalizácii emisií CO₂ aj výrobkami z PVC-U. Potvrdzuje to aj udelenie značky pre výrobky VinylPlus® , ktorú Schüco získalo ako prvá spoločnosť v tomto odvetví.

Okrem toho spoločnosť Schüco v rámci novo vyvinutého programu RE:CORE zbiera materiál z PVC-U zo starých okien a zvyškov profilov po celom svete a vracia materiál do obehu bez výraznej straty kvality. Vďaka tomu je pre všetkých partnerov spoločnosti Schüco oveľa jednoduchšie uzavrieť recyklačný cyklus.