Čo hľadáte?
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Budúcnosť vďaka udržateľným materiálom

Použité materiály a systémy majú významný vplyv na budúcu životaschopnosť nehnuteľností. Dobrou investíciou je budova, ktorej materiály sa po použití môžu vrátiť do kolobehu materiálov bez relevantnej straty kvality. Recyklovateľnosť použitých materiálov a systémov je daná tzv. sivými emisiami, teda CO₂ zachytenými v budove.


Dôležitú úlohu tu zohráva princíp udržateľnosti "Cradle to Cradle". Tento certifikát potvrdzuje, že sú splnené všetky požiadavky stanovené EÚ, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, úspory CO₂ a šetrenie zdrojov. Na tomto princípe sú založené aj hlavné certifikačné systémy BREEAM, DGNB a LEED. Pri investovaní do nehnuteľností je preto pre investorov nevyhnutné mať partnera, ktorý používa udržateľné materiály a ekologickú výstavbu, aby splnil požiadavky. So spoločnosťou Schüco ste na bezpečnej strane.

Vaše budovy ako sklad surovín budúcnosti

S výrobkami a systémami Schüco sa budova stáva skladom surovín budúcnosti - a spĺňa tak príslušné požiadavky obehového hospodárstva.

  • Spoločnosť Schüco sa spolieha na hliník, pretože tento materiál sa dá takmer úplne vrátiť do cyklu bez straty kvality.
  • Celkovo 76 výrobkov a systémov Schüco získalo zlatý alebo strieborný certifikát "Cradle to Cradle" a sú ideálne pre udržateľnú výstavbu.
  • Mnohé systémy Schüco z PVC-U získali certifikát VinylPlus. Vďaka tomu sme lídrom v celom stavebnom priemysle.
  • V rámci nového programu RE:CORE spoločnosť Schüco zbiera PVC materiál zo starých okien a zvyškov profilov v celej Európe a vracia ho do obehu.
  • V rámci IoF (Internet of Façades) sú výrobky Schüco označené digitálnym štítkom, ktorý dokumentuje recyklovateľnosť materiálov a uľahčuje tak ich demontáž podľa typu.

"Stavebný sektor predstavuje približne 50 % celosvetovej spotreby materiálov. Mali by sme to vnímať ako príležitosť pre inovácie a pokračovať vo vývoji skutočne recyklovateľných výrobkov."

Prof. Dr. Michael Braungart, spoluzakladateľ konceptu „Cradle to Cradle“.