Čo hľadáte?
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Plánovanie a certifikácia ekologických budov

Schüco Carbon Control umožňuje ekologické plánovanie a certifikáciu budov s cieľom optimalizovať uhlíkovú stopu. Na tento účel poskytuje údaje relevantné pre budovy a rýchly prístup k spoľahlivým informáciám o požiadavkách na udržateľnosť v stavebníctve, aby sa znížila náročnosť plánovania nových budov aj rekonštrukcie existujúcich budov. Hodnoty CO2 budov možno bezproblémovo kontrolovať už vo fáze plánovania a poskytovať ich vo forme EPD na certifikáciu napríklad v súlade s normami DGNB, BREEAM alebo LEED.