Čo hľadáte?
...

Schüco Carbon Control

Hybridné systémy

Celkové riešenie, ktoré kombinuje rôzne funkčné prvky alebo materiály budovy, môže významne prispieť k zníženiu emisií CO₂ a k zvýšeniu energetickej účinnosti. Napríklad hliníková nadstavba trvalo odolná voči poveternostným vplyvom sa môže kombinovať s nosnou konštrukciou z dreva ako obnoviteľnej suroviny alebo jednotná fasáda so zelenou fasádou s cieľom dekarbonizovať plášť budovy. Riešenie so zelenou fasádou znižuje spotrebu energie v interiéri vďaka prirodzenému chladiacemu efektu, zatiaľ čo výsadba na vonkajšej strane zároveň viaže CO₂.


Pri výbere materiálov sa musí vždy zohľadniť zamýšľaná funkčnosť a použiť materiál, ktorý umožňuje čo najväčší úžitok pri čo najnižšom vstupe CO₂ do konštrukcie. Je samozrejmé, že všetky použité materiály musia spĺňať aj špecifické požiadavky na stavbu.