Čo hľadáte?
CO₂ objektspezifisch steuern
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Špecifické riadenie projektu pomocou Schüco Carbon Control CO₂

Architekti a projektanti môžu ovplyvniť uhlíkovú stopu budovy už v počiatočnej fáze, aby zabezpečili jej udržateľnosť a zaručili konkurencieschopnosť vo verejných súťažiach.


Na tento účel spoločnosť Schüco vyvinula ucelený modulárny rad produktov a služieb, pomocou ktorých možno dekarbonizáciu obvodového plášťa budov riadiť podľa konkrétneho objektu počas celého životného cyklu nehnuteľnosti: Schüco Carbon Control.


Sortiment je štruktúrovaný ako súprava nástrojov pozdĺž štyroch životných fáz budovy - plánovanie, výstavba, prevádzka a demolácia - a ponúka výber prispôsobených riešení pre každú fázu s produktmi a službami z portfólia Schüco.