Čo hľadáte?
Die richtige Konstruktion
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Určenie správneho dizajnu

Výber správnej konštrukcie fasády ponúka veľký potenciál na zníženie emisií CO₂ v plášti budovy. Plánovaním väčších fasádnych roštov možno znížiť požiadavky na konštrukciu z hliníka.


Menšie požiadavky na materiál znamenajú nižšie emisie CO₂ počas výroby - väčšie prvky majú zároveň menej spojov, čo znižuje tepelné straty. V dôsledku toho má lepšia hodnota U a zodpovedajúce zvýšenie energetickej účinnosti pozitívny vplyv na bilanciu emisií CO₂.


Celkovo možno správnymi úpravami konštrukcie, ktoré presahujú zmenu veľkosti mriežky, dosiahnuť až 40 % úspory materiálu v porovnaní s konštrukciami, ktoré nie sú optimalizované z hľadiska materiálu.