Čo hľadáte?
Recycling Potenziale nutzen
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Využitie recyklačného potenciálu

Obehové hospodárstvo je kľúčovým faktorom na ceste ku klimatickej neutralite. Má obrovský potenciál znížiť emisie CO₂ o približne 23 % do roku 2030 a dokonca o 60 % do roku 2050, a preto by sa mala vždy venovať pozornosť recyklovateľnosti všetkých materiálov použitých na obalové konštrukcie budov v projektoch novostavieb aj rekonštrukcií.


Fasáda je však skutočne udržateľná len vtedy, ak sa dá používať dlhodobo. To sa dosiahne pravidelnou údržbou a možnosťou modernizácie jednotlivých komponentov. Až keď sa demolácia stane nevyhnutnou, má zmysel recyklovať komponenty.


Veľký potenciál tu má najmä hliník. Hliník je univerzálny materiál, ktorý spĺňa mnohé architektonické požiadavky z hľadiska statiky, odolnosti a možností dizajnu. Okrem toho je hliník dôsledne recyklovateľný s relatívne nízkymi emisiami CO₂: táto vlastnosť robí z hliníka dlhodobo udržateľný materiál.

2016_Schueco_Training_VA_16

Systémy s certifikátom "Cradle to Cradle" rozhodujúcim spôsobom prispievajú k opätovnému použitiu hliníka. Opätovnému použitiu predchádza separácia materiálu, drvenie a tavenie recyklovateľného materiálu. To znamená, že okná a dvere sa môžu po skončení svojej životnosti vracať do cyklu A/U/F (hliník a životné prostredie pri výrobe okien a fasád) ako recyklovateľné materiály tak často, ako je to potrebné, a potreba novo vyrobeného hliníka na výrobu fasádnych konštrukcií sa môže znížiť.


So 76 certifikovanými systémami je spoločnosť Schüco jedným z priekopníkov princípov Cradle-to-Cradle v oblasti stavebníctva. Spoločnosť Schüco sa tiež angažuje za udržateľný hliníkový priemysel a rozvoj záväzných noriem udržateľnosti. Pre tento záväzok bola spoločnosť Schüco jednou z prvých spoločností v stavebnom priemysle, ktorá získala certifikát v súlade s medzinárodne uznávanou normou "Chain of Custody Standard" organizácie Aluminium Stewardship Initiative (ASI).