Čo hľadáte?
CO₂ objektspezifisch steuern
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Kontrola CO₂ na úrovni objektu za pomoci Schüco Carbon Control

Architekti a projektanti môžu ovplyvniť uhlíkovú stopu budovy už v počiatočnej fáze, aby zabezpečili jej udržateľnosť a zaručili konkurencieschopnosť vo verejných súťažiach.


Na tento účel spoločnosť Schüco vyvinula ucelený modulárny rad produktov a služieb, pomocou ktorých možno dekarbonizáciu obvodového plášťa budov riadiť podľa konkrétneho objektu počas celého životného cyklu nehnuteľnosti: Schüco Carbon Control.


Sortiment je štruktúrovaný ako súbor nástrojov štyroch životných fáz budovy - plánovanie, výstavba, prevádzka a demolácia - a ponúka výber prispôsobených riešení pre každú fázu s produktmi a službami z portfólia Schüco.

Dohodnite si s nami termín ak máte záujem o poradenstvo:

shutterstock_387274780

Sortiment riešení  tzv. stlačením tlačidla od spoločnosti Schüco Carbon Control zahŕňa prístupy na optimalizáciu tvarového faktora budov, koncepty energeticky účinných fasádnych konštrukcií, recyklovateľné materiály znižujúce CO₂ a možnosť vytvárania EPD na kontrolu hodnoty GWP alebo vstup CO₂e do budovy v reálnom čase. 


Sortiment dopĺňa poradenstvo pre konkrétne nehnuteľnosti s tímom konzultantov CO₂, ktorí pomáhajú architektom, výrobcom, investorom a prevádzkovateľom aktívne minimalizovať emisie CO₂ v plášti budovy.


Vďaka holistickému pohľadu na plášť budovy v rámci celého hodnotového reťazca a celého životného cyklu nehnuteľností môžu všetci účastníci stavebného procesu spoločne urobiť významný krok smerom ku klimatickej neutralite v stavebníctve.