Čo hľadáte?
EPDs auf Knopfdruck
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Vytvorenie EPD jednoduchým stlačením tlačidla

Investori a vlastníci budov chcú čoraz častejšie používať certifikáty ako LEED, BREEAM, QNG alebo DGNB, aby preukázali, že ich budovy spĺňajú kritériá udržateľnosti.


EPD (environmentálne vyhlásenia o produktoch) poskytujú architektom, projektantom, investorom a certifikátorom budov cenné informácie o emisiách CO₂ stavebného výrobku. Schüco ponúka EPD aj pre svoje vlastné fasádne jednotky, a to stlačením tlačidla prostredníctvom aplikácie SchüCal.


Okrem všeobecných údajov sú k dispozícii aj špecifické informácie o systémoch Schüco. Simuláciou rôznych konštrukcií fasád možno zmapovať a následne optimalizovať príkon CO₂, ktorý sa očakáva v každom prípade.

2016_Schueco_Training_MA_19

Okrem výberu vhodných materiálov môžu mať na uhlíkovú stopu obvodového plášťa budovy pozitívny vplyv aj efektívne prevádzkové koncepcie. Vysoko tepelne izolované fasádne prvky a energeticky účinné systémy sú dnes štandardom. Výrazné zníženie emisií uhlíka z prevádzky však umožňuje aj automatizované riadenie budovy s nočným chladením alebo vetracie systémy s rekuperáciou tepla.


Spolu s fotovoltaikou integrovanou do budov (BIPV) na decentralizovanú výrobu energie a efektívnymi koncepciami údržby a modernizácie majú architekti a projektanti k dispozícii všetky možnosti na cielenú kontrolu bilancie CO₂ pri prevádzke budov.


Zobraziť certifikáty