Schüco Sök
Neuer Inhalt (1)
...

Certifierad hållbarhet

Certifierad hållbarhet

Som ett tillverkande företag är Schüco medveten om att vår ekonomiska verksamhet har effekter på miljön och att vi därför har en skyldighet gentemot naturen och efterföljande generationer när det gäller resurser och miljövänlig handel. Det betyder att inte bara att Schüco-systemen ligger till grund för de grundläggande principerna för hållbar produktutveckling, utan att medarbetarna också bidrar till att minimera påverkan på miljön genom sitt ansvarsfulla dagliga agerande.

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.