Schüco Sök
...

Schüco och WWF Tyskland

Ett starkt partnerskap med kombinerad expertis: Sedan 2018 har Schüco strävat efter större hållbarhet inom byggsektorn och arbetat med WWF.

Våra kritiska vän och partner

I partnerskapet, som löper fram till 2026, arbetar Schüco och WWF tillsammans för att ge ett viktigt bidrag till en hållbar ekonomi. Syftet är att öka de positiva ekologiska effekterna av företagsaktiviteter inom byggsektorn och att ytterligare minska negativa effekter.

I partnerskapet har Schüco redan etablerat ambitiösa och vetenskapsbaserade klimatskyddsmål med WWF och utvecklat en leverantörskod för att säkerställa miljöskydd och mänskliga rättigheter längs leverantörskedjan.

Andreas Engelhardt (left), Managing partner of Schüco International KG, and Eberhard Brandes (right), CEO WWF Germany, at the agreement on the cooperation. © WWF

De kommande åren kommer nu att handla om att genomföra ytterligare effektiva åtgärder för att nå uppsatta mål. WWF stöder Schüco i definitionen och införandet av rätt åtgärder. Vid sidan av klimatskyddsmålen vill Schüco även integrera principen om en cirkulär ekonomi ännu längre i utvecklingen av nya produkter i framtiden och därmed bidra till bättre resursbevarande inom byggbranschen i framtiden. Återigen, WWF följer med denna omvandling i företaget.

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.