Schüco Sök
Neuer Inhalt (1)
...

Ladda ned

Rapporter, broschyrer och certifikat för nedladdning

Den här sidan innehåller en översikt över alla viktiga Schüco hållbarhetsdokument som finns tillgängliga för nedladdning.

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.