Schüco Sök
...

Strävan efter en cirkulär ekonomi

Vi på Schüco är säkra på att byggnader är framtidens material- och råvarulager. Det är därför vi aktivt driver övergången från en linjär till en cirkulär konstruktion, det vill säga slutna återvinningsprocesser – ett exempel på detta är våra Cradle-to-Cradle-certifierade system.

Cirkulär ekonomi på Schüco.

Vad är en cirkulär ekonomi?

I den cirkulära ekonomin fortsätter material sin livslängd även efter den aktiva användningsfasen utan någon kvalitetsförlust. I den cirkulära ekonomimodellen används alltså det som tidigare skulle ha betraktats som byggavfall som basmaterial för en ny, lika högkvalitativ produkt. Detta är till exempel fallet när en fasadenhet bearbetas till en byggnadsdel av samma kvalitet efter att ha återinförts i produktionscykeln. Den cirkulära ekonomin möter den växande efterfrågan på resurser med krav på att minska avfallet till ett minimum, återanvända produkter och material och återvinna dem efter den aktiva användningsfasen.

Branschinitiativ för en fungerande cirkulär ekonomi

AIUIF

AIUIF

Målet med AIUIF (Aluminium and the Environment in Window and Facade Construction) är att främja insamling och bearbetning av komponenter och profiler i aluminium som demonteras från fönster, dörrar och fasader med syfte att återanvända material. AIUIF-medlemmar, där Schüco är en samt initiativtagare, inkluderar systemleverantörer, tillverkare och leverantörer från hela Tyskland. AIUIF utför ansvarsfull återvinning av använda aluminiumfönsterprofiler, varav nästan 100 % kan återvinnas.

Läs mer om AIUIF.

Rewindo

Rewindo

Rewindo är ett gemensamt initiativ av ledande tyska PVC-U-profiltillverkare, bestående av de tidigare insamlingssystemen för gamla fönster från FREI och VEKA Umwelttechnik GmbH. Rewindo syftar till att öka antalet borttagna PVC-U-fönster, dörrar och jalusier som återinförs i materialcykeln och att främja denna praxis. Rewindo är en servicepartner för återanvändning av PVC-byggprodukter. Den bistår sina medlemmar med alla återvinningsfrågor, t.ex. genom att tillhandahålla dokumentationsmaterial, behovsbaserade insamlingsboxar och genom att utfärda destruktionsintyg. Rewindos uppgift är därför att informera, motivera och organisera arbetet.

Läs mer Rewindo (på tyska).

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.