Schüco Sök
...

Leveranskedja och mänskliga rättigheter

Som utvecklare och leverantör av systemlösningar för fönster, dörrar och fasader är Schüco beroende av naturresurser, råvaror och material som metaller och plast. Det är därför vi vill säkerställa att vi hanterar våra material på ett miljömässigt och socialt medvetet sätt och granskar därför varje del av vår leveranskedja.

“Respect for and protection of human rights and the environment form the basis of our economic activity. We can only be successful if our business activities are in harmony with people and the environment, and if we are aware of this responsibility.”

Andreas Engelhardt, Managing Partner, Schüco International KG

Skydd av mänskliga rättigheter

Som ett internationellt företag är vi skyldiga att följa internationellt erkända standarder såsom FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, de 10 principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi är fast beslutna att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter och anpassa våra företagsaktiviteter till dessa utan att kompromissa. Det gäller både för vårt eget verksamhetsområde och för vår verksamhet längs hela leverans- och värdekedjan.

Vår tydliga inställning till mänskliga rättigheter ingår också i våra efterlevnadsriktlinjer inom vår code of conduct. Dessutom kan du hitta ett detaljerat uttalande i vår policy statement (pdf, 138,9 KB).

Aluminium

Fokus ligger här på aluminium, vårt viktigaste material inom metalltillverkning. I det här fallet konfronteras den utmärkta ekobalansen i användnings- och återanvändningsfasen av de sociala och ekologiska utmaningarna i början av försörjningskedjan. Utvinningen av primäraluminium använder idag mycket energi, med ett högt koldioxidavtryck. Till detta kommer potentiella miljörisker och konflikter kring markanvändningsrättigheter i gruvländer som Australien, Guinea och Brasilien, på grund av till exempel storskalig regnskogsröjning. Eftersom vi har ett antal direkta, produktrelaterade leverantörer inom området metalltillverkning är det en stor utmaning att uppnå en miljö- och socialt medveten aluminiumförsörjningskedja. Samtidigt anser vi att det är vårt ansvar, som en del av den värdeskapande kedjan, att specifikt främja andelen aluminium som är certifierad enligt hållbarhetskriterier.

Vi tror att vi kan ha en direkt påverkan genom att implementera en upphandlingsstrategi som tar hänsyn till hållbarhetskriterier. Vi satsar just nu extra på att anpassa oss till inköp av material med lågt CO2-avtryck. Under 2019 har vi tillsammans med Världsnaturfonden (WWF) även utvecklat en omfattande uppförandekod för leverantörer, som uppmanar våra affärspartners att värna om mänskliga rättigheter, säkerställa rättvisa arbetsförhållanden, bedriva etiskt affärer och skydda miljön. Genom att använda den interna Schüco-standarden SN 175 ålägger vi dessutom våra leverantörer att avstå från att använda eller deklarera en definierad lista över potentiellt farliga material. När det kommer till aspekter som går utanför vårt inflytandeområde, som att skydda mänskliga rättigheter i uppströms värdeskapande stadier, vänder vi oss till partnerskap. Som en av grundarna av Aluminium Stewardship Initiative (ASI), till exempel, har vi åtagit oss att etablera globalt giltiga, certifierbara hållbarhetsstandarder i aluminiumförsörjningskedjan.

PVC-U

Vår PVC-U-division kämpar också för en hållbar användning av PVC längs värdeskapandekedjan. Dess fokus ligger på åtgärder som minskar PVCs koldioxidavtryck, främjar hållbar användning av tillsatser och ökar den årliga andelen återvunnet material. Som en del av VinylPlus, ett hållbarhetsprogram som drivs av den europeiska PVC-industrin, uppfyller Schüco Polymer Technologies standarderna för hållbar upphandling av råvaror och har åtagit sig att upprätthålla höga hållbarhetsstandarder vid upphandling av råvaror.

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.