Schüco Sök

Certifikat

Schüco har ett antal certifieringar för byggnader, enskilda produkter och ledningssystem. Du kan ladda ner certifikaten här.

EDP:er för material med lågt koldioxidavtryck

Nu är EPD:erna för våra aluminiumprofiler extruderade av Schüco Low Carbon- (LC) respektive Ulta Low Carbon (ULC) publicerade. EPD:ern  är verifierade genom Institut Bauen und Umwelt e.V. och finns publicerade i deras databas.


LC - Schüco low carbon aluminium (pdf, 1002,9 KB)

ULC – Schüco ultra-low carbon aluminium (pdf, 1004,6 KB)


EPDer ( Environmental Product Declaration) ger en extra trygghet för beställaren då de alltid måsta vara 3e parts-certifierade, till skillnad från exempelvis LCA:er ( Life Cycle Analysis) som företag själva får sammanställa utan verifiering av 3e part.

Cradle to Cradle certifikat

Den cirkulära ekonomimodellen vi använder för våra aluminiumsystem bygger på certifieringar i linje med Cradle to Cradle Certified®. Totalt har 57 Schüco-system redan certifierats som Cradle to Cradle. Här är vår Silver certifierade system (pdf, 156,2 KB) och våra Bronze certifierade system (pdf, 157,5 KB).


Läs mer om Cradle to Cradle.

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

ASI Performance Standard

ASI utvecklar industriella standarder för hållbar användning av aluminium, från råvaruutvinning, produktion och användning till återvinning. Schüco, en grundare av ASI, har certifierats i enlighet med Performance Standard sedan 2019. Du kan ladda ner ASI certifikatet (pdf, 134,4 KB) här.


Läs mer om Schüco and the ASI.

DIN ISO 14001

Schücos miljöledningssystem på anläggningen i Bielefeld är certifierat av det tyska sällskapet för certifiering av ledningssystem (DQS) i enlighet med DIN ISO 14001. Certifieringen övervakas årligen. Ta reda på mer om ISO 14001.

DIN ISO 9001

Schücos kvalitetsledningssystem är certifierat av det tyska sällskapet för certifiering av ledningssystem (DQS) i enlighet med den internationella kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. Certifieringen följs upp på årsbasis. Ta reda på mer om ISO 9001.

TÜV certifikat för koldioxidavtryck

De primära data som samlas in för att beräkna Schücos koldioxidavtryck verifieras av TÜV NORD. Ladda ner TÜV certifikatet (pdf, 1,4 MB) här.


Läs mer om våra miljömål här.

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.