Schüco Sök
...

Aluminium Stewardship Initiative

Hållbara byggnader är framtiden. Det är därför extra viktigt för Schüco att materialet aluminium produceras och används på ett miljövänligt och socialt medvetet sätt. Som en av grundarna av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) tar Schüco aktivt ansvar för en hållbar värdekedja i aluminium.

Hållbart användande av aluminium

ASI utvecklar industriella standarder för hållbar användning av aluminium, från råvaruutvinning, produktion och användning till återvinning. Syftet är att etablera ett certifierat för "försörjningskedja och övervakningssystem" som är så komplett som möjligt för tillverkare och användare av aluminium. Detta görs med två certifikat: Performance Standard och Chain of Custody (CoC) Standard, som bygger på den förstnämnda.

Schüco har certifierats enligt Performance Standard sedan 2019 och designar sina system under utvecklingsprocessen så att de är så hållbara, lätta att reparera och fullt återvinningsbara i slutet av sin livscykel som möjligt. Ett annat centralt fokus för certifieringen är hur aluminiumskrot hanteras både i lagret och vid rivning av en byggnad.


Här kan du ladda ned certifikatet: Schüco ASI certificate. (pdf, 134,4 KB)

Läs mer om ASI: https://aluminium-stewardship.org

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.