Schüco Sök
210226_Slider_C2C_final
...

Certifierade återvinningsbara produktsystem. Vårt bidrag till ett mer hållbart byggande.

Cradle to Cradle Certified®

76 certifierade Schüco-system

Att bygga innebär att tänka år framåt. Byggnader som vi ritar idag avgör hur kommande generationer ska leva och arbeta. Egenskaper som är inspirerade av Cradle to Cradle®-designprinciperna uppfyller morgondagens standarder idag samtidigt som de fungerar som ett värdefullt råvarulager.

Cradle to Cradle-filosofin är grunden för en cirkulär produktutveckling på Schüco. När det gäller att implementera C2C-principen i byggsektorn, leder Schüco vägen med 61 system som redan är certifierade med Silver-status. Alla C2C-certifierade system från Schüco är tillgängliga som standard utan extra kostnad och uppfyller redan morgondagens standarder. Detta gör också att C2C-inspirerade fastigheter behåller sitt värde bättre än konventionella byggnader.

“We need to rethink sustainability if we want to shape the future of our planet in a positive way. Cradle to Cradle thinks in terms of "more benefits" rather than "less damage". To this end, C2C aims to produce intelligent products which are circulated infinitely in technical cycles without loss of quality.
The construction industry can take a leading role in this paradigm shift. The building sector accounts for around half of material consumption worldwide. We should use this fact as an opportunity to innovate and drive forward the development of products that are truly recyclable.”

Professor Michael Braungart, medgrundare av Cradle to Cradle

Ett revolutionerande koncept

C2C-filosofin anser att alla material är näringsämnen i slutna biologiska eller tekniska kretslopp. Detta tillvägagångssätt går långt utöver konventionella föreställningar om återvinning, eftersom materialen behåller sin kvalitet och de genererar inget avfall.
Cradle to Cradle-produkter och produktionsprocesser kräver radikalt nytänkande och omfattande, framåtblickande planering – från produktion av råvaror och användningsfasen till demontering, bearbetning och återanvändning som råvara. Det måste finnas bevis på att alla material som används är fria från föroreningar och producerade med förnybar energi så att de är säkra och inte skadar människor eller miljö.

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
cycles_c2c

Cykler spelar en central roll i Cradle to Cradle-konceptet. Det finns det biologiska kretsloppet för förbrukningsvaror och det tekniska kretsloppet för varaktiga varor. Förbrukningsvaror utsätts för kontinuerligt slitage under sin livscykel och bör därför också vara 100% biologiskt nedbrytbara. En biologiskt nedbrytbar plast som används som utgångsmaterial för en produkt utgör ingen risk för miljön – den cirkulerar som ett näringsämne i ett kontinuerligt biologiskt kretslopp. Däremot utsätts inte hållbara varor för något sådant slitage, och detta inkluderar många Schüco-produkter. Dessutom finns många av de nödvändiga råvarorna endast tillgängliga på jorden i begränsade kvantiteter och deras kvalitet måste därför vara konsekvent hög så att de kan återföras till det tekniska kretsloppet utan kvalitetsförlust.

C2C - kriterier

För att uppnå certifiering i enlighet med Cradle to Cradle Certified® Product Standard, bedöms produkter mot fem omfattande kriterier. Alla kriterier är av samma vikt, men den materiella hälsan ges särskild vikt. Om ett material innehåller ämnen på en förbjuden lista kommer certifiering inte att beviljas. I varje bedömningskriterium kan en av fem certifieringsnivåer uppnås: Basic, Brons, Silver, Gold eller Platinum. Resultaten registreras på ett styrkort. Det totala resultatet för en produkt baseras på det svagaste bedömda kriteriet.

Materialhälsa

Människors och naturens hälsa och säkerhet måste garanteras. För detta ändamål bör tillverkare registrera ämnen och bedöma deras toxikologi, följa gränsvärden och förbjudna ämnen och ersätta problematiska ämnen.

Materialåteranvändning

Tillverkarna är skyldiga att tillverka produkter med hög återanvändningspotential. För detta ändamål är det nödvändigt att bevisa god återvinningsbarhet, uppmuntra en hög andel sekundära råvaror och implementera returprocesser.

Förnybar energi

Målet är att använda förnybar energi. För detta ändamål bör tillverkare registrera utsläpp av växthusgaser, använda förnybar energi för produktion och vidareförädling eller balansera ut utsläppen från energiförbrukningen med certifikat.

Vattenanvändning

Det är viktigt att ha ett rättvist och medvetet förhållningssätt för att hantera vattenanvändningen. Detta kräver en strategi för att hantera vatten på ett ansvarsfullt sätt, vattenrevisioner och avlägsnande av vattenförsörjning och kvalitetsproblem

Social rättvisa

Människovärde och naturliga systems integritet bör respekteras. För detta ändamål måste interna revisioner eller tredjepartsrevisioner utföras, sociala problem i försörjningskedjan åtgärdas och strategier för positiv effekt implementeras.

Schüco-system med Cradle to Cradle-certifieringar

Schüco Systems with Silver Certification

Schüco Systems with Silver Certification

61 Schüco-systems innehar C2C certifiering Silver.

Fönster

Fasader

Dörrar

Solskydd

Brand

Produkter

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB large louvre blades passive

ADS 90 FR 30

AWS 50 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB C-/Z-louvre blades

ADS 90 FR 30 CE

AWS 57 RO

FWS 50 S.SI

AD UP 90

ADS 80 FR 30

AWS 65 

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 RL 

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 SL

FWS 60 SG.SI

ADS 75 HD.HI

AWS 65 MC

AF UDC 80

ADS 65 HD Gen2

AWS 65 BS

AOC 50.TI

AWS 65 WF

AOC 50.ST

AWS 65 VV

AOC 60.TI

AWS 70.HI

AOC 60.ST

AWS 70 RL.HI

AOC 75.TI

AWS 70 SL.HI

AOC 75.ST

AWS 70 ST.HI

AWS 70 BS.HI

AWS 70 WF.HI

AWS 70 VV.HI

AWS 75 SI+

AWS 75 RL.SI+

AWS 75 BS.HI+

AWS 75.SI+ Optimized

AWS 75 BS.HI+ Wood Design

AWS 75 BS.SI+

AWS 75 BS.SI+ Optimized

AWS 75 BS.SI+ Wood Design

AWS 75 WF.SI+

AWS 75 VV.SI+

AWS 90.SI+

AWS 90.SI+ Optimized

AWS 90 BS.SI+

AWS 90 BS.SI+ Optimized

AWS 90 BS.SI+ Wood Design

AWS 90 VV.SI+

AWS 90 AC.SI

AWS 120 CC.SI

AWS 120 AC.SI


Schüco Systems with Bronze Certification

Schüco Systems with Bronze Certification

15 Schüco-system innehar C2C certifiering Bronze:


Fönster

Fasader

Skjutdörrar

Dörrar

Produkter

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI manual      

ADS 90 FR 90

AWS 114 SG.SI

AF UDC 80 CV

ASE 60

AF UDC 80.HI

ASE 80.HI

AF UDC 80.SI

AS FD 90.HI

AF UDC 80 SG

AS FD 75

AOC 50.TI

AS PD 75.HI

“Since the beginning of the century, we have been concentrating on the issue of what architectural solutions for sustainable buildings might look like. Our considerations have since stretched far beyond the original core issue of energy efficiency: the increasing scarcity of resources requires a holistic consideration of buildings in their lifecycle.

In 2008, the DGNB (German Sustainable Building Council) developed its certification standard, and with it the most comprehensive system yet for sustainable building in the context of ecological and socio-cultural aspects. We have been working actively and formatively with the product advisory board ever since it was founded. In this way, we have been focusing on the responsible treatment of resources from an early stage. A core idea in this regard is the closed-loop circulation of construction products.

The Cradle to Cradle design concept combines these principles in one system. For us it was therefore a logical step to apply the C2C standard to our modular window and façade systems and design them to be adaptable and recyclable.”

Professor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG

Hållbar planering på ett enkelt sätt

Varje byggnad är unik. Arkitekter och planerare behöver därför lösningar som gör att de kan planera och konfigurera sina byggprojekt på ett flexibelt sätt. Schücos modulsystem är den idealiska basen för att skapa individuella kombinationer av fönster-, dörr- och fasadsystem – och hålla full kontroll över kostnader och kvalitet i processen.

Schüco uppnådde Bronze C2C-certifiering för sitt modulsystem redan 2016. Detta innebär att certifierade artiklar kan användas för att sätta ihop hela produktionslinjen med C2C Bronze-standarden. C2C-modulsystemet har haft Silver-certifiering sedan 2018. 48 system är nu certifierade enligt den höga C2C Silver-standarden.

De första byggnaderna

Den första C2C-inspirerade byggnaden i Tyskland är RAG-högkvarteret på Unescos världsarvsplats i kolgruvan Zollverein i Essen. Den är utrustad med Schüco AWS 75.SI+ fönstersystem i aluminium med Silver-certifiering. De enskilda fönsterelementen är utformade så att de kan återvinnas fullt ut om byggnaden rivs eller byggs om, vilket gör en noll-avfallsfasad till verklighet.

Läs mer om RAG headquarter

© Jens Kirchner 

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.