Schüco Sök

Kontrollsystem

Schüco driver ett aktivt ledningssystem för kvalitet, miljö, energi och hälsa och säkerhet längs hela förädlingskedjan. Vi säkerställer högsta standard inom alla områden och processer. Som en del av sitt ledningssystem följer Schüco kraven i de internationella standarderna för kvalitet (DIN EN ISO 9001) och miljöskydd (DIN EN ISO 14001).

Kvalitetshanteringssystem DIN ISO 9001

Standarden ISO 9001 anger de krav som kvalitetsledningsavdelningen på ett företag måste uppfylla. Ansvar och arbetsrutiner presenteras på ett transparent sätt, ramverket för vilket tillhandahålls av ISO 9001. Sedan den reviderades i oktober 2015 har standarden anpassats till högnivåstrukturen. Detta härrör från den grundläggande strukturen för ledningssystemstandarder som definieras i ISO-direktiven.

Ett certifierat kvalitetsledningssystem kräver att ett företag uppfyller lagkrav, att specificera regler och processer och att eftersträva mål inom företaget.

Ett mål är att Schüco-processerna, förutom att optimera de interna affärsprocesserna vad gäller kvalitet och service, även ska stödja kunder och leverantörer i samarbetet med Schüco.

På den internationella marknaden är ISO 9001 DQS-certifikatet ett erkänt bevis på att ha ett fungerande kvalitetsledningssystem.

DQS-certifikatet är ett bevis på att Schüco tar hänsyn till och implementerar alla relevanta krav som ställs på ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001-standarden.


DIN ISO 14001 miljöledningssystem

I december 2013 certifierades Schüco International KG:s miljöledningssystem på anläggningen i Bielefeld för första gången av German Society for the Certification of Management Systems (DQS) i enlighet med den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Sedan dess har årlig övervakning genomförts.

På den internationella marknaden är DQS ISO 14001-certifikatet ett erkänt bevis på att ha ett fungerande miljöledningssystem. BREEAM-byggnadscertifieringssystemet kräver till exempel bevis på ett certifierat miljöledningssystem för de byggprodukter som används. DQS-certifikatet är ett bevis på att Schüco tar hänsyn till och implementerar alla relevanta miljökrav under utvecklingen av sina produkter.

Schücos miljömål förutser en minskning av utsläpp och förbrukning av resurser för att skydda sina kunder, anställda och miljön. På anläggningen i Bielefeld handlar närmare bestämt om luft- och bullerutsläpp, utsläpp i vattendrag, stress på marken, generering av avfall och användning av råvaror.


Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.