Schüco Sök
...

Hållbarhet svart på vitt

Sedan 2017 har Schüco publicerat en hållbarhetsredovisning vartannat år som täcker de två föregående åren i varje fall. Genom att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med de internationellt etablerade riktlinjerna Global Reporting Initiative (GRI) Vi säkerställer kontinuerlig, enhetlig och transparent rapportering av våra ekonomiska, miljömässiga och sociala aktiviteter. Våra hållbarhetsrapporter tjänar dock inte bara till att ge transparens – de är också avsedda att lyfta fram potentiella utmaningar och sporra oss att ständigt förbättra oss inom hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsrapport 2021/2022

Hållbarhetsredovisningen 2021/22 har publicerats som Schücos fjärde hållbarhetsrapport i enlighet med de internationellt fastställda riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI), alternativet "Core", den 29 september 2023. Informationen och företagsnyckeltalen i rapporten avser till perioden 1 januari 2021 till 31 december 2022.


Ladda ned: Hållbarhetsrapport 2021/22 (pdf, 6,8 MB)

Hållbarhetsrapport 2019/2020

Hållbarhetsredovisningen 2019/20 har publicerats som Schücos tredje hållbarhetsredovisning i enlighet med de internationellt etablerade riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI), alternativet "Core", den 29 november 2021. Informationen och företagsnyckeltalen i rapporten avser gällande perioden 1 januari 2019 till 31 december 2020.


Ladda ned: Hållbarhetsrapport 2019/20 (pdf, 4,7 MB)

Hållbarhetsrapport 2017/2018

Hållbarhetsredovisningen 2017/18 publicerades den 15 november 2019 som bolagets andra hållbarhetsredovisning och är upprättad i enlighet med GRI-standarderna, option "Core". Alla upplysningar och företagsnyckeltal avser rapportperioden 1 januari 2016 till 31 december 2018.


Ladda ned: Hållbarhetsrapport 2017/18 (pdf, 843,0 KB)

Hållbarhetsrapport: 2015/2016

Hållbarhetsredovisningen 2015/2016 är Schücos första hållbarhetsredovisning och har upprättats i enlighet med GRI Guidelines Option "Core". Rapporten omfattar alla relevanta händelser och aktiviteter från 1 januari 2015 till 30 september 2016. Tillhörande indikatorer och nyckeltal avser åren 2013-2015 och omfattar därför en treårsperiod.


Ladda ned: Hållbarhetsrapport 2015/16 (pdf, 175,2 KB)

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.