Schüco Sök
...

Certifierade byggnader i ropet

Idag planeras, byggs och certifieras högkvalitativa kontorsbyggnader i centrala lägen på ett hållbart sätt. Bedömningen baseras på ekonomiska, ekologiska och sociokulturella aspekter samt teknisk kvalitet och processkvalitet. Målet är att säkerställa att tillgängliga material används genom en användarorienterad, hållbar och återvinningsbar byggmetod för att bevara resurser och miljö och värna om invånarnas hälsa.

Byggnadscertifieringar som LEED, BREEAM och German Sustainable Building Council (DGNB) syftar till att göra hållbarhetsfördelarna gällande en fastighet mätbara och ökar därför i betydelse runt om i världen. I detta sammanhang lät vi kontrollera hållbarhetsprestandan hos våra produkter av byggplanerings- och konsultföretaget Drees & Sommer redan 2014. Resultatet: fönster- och fasadsystem från Schüco uppfyller kraven i olika certifieringssystem.


Byggnadscertifieringar utfärdas av oberoende ideella organisationer och ger investerare nyckelinformation om det aktuella värdet och värdebevarandet av en byggnad. Fastigheter som har certifierats som hållbara är av allt större intresse för husägare och hyresgäster, eftersom de lovar förhållandevis låg drift och därmed sammanhängande kostnader.

Cradle-to-Cradle certifierad i Silver: FWS 50.SI fasadsystem, EXPO 2017 PAVILIONS, Kazakhstan. © Jochen Helle
Cradle-to-Cradle certifierad i Silver: FWS 50.SI fasadsystem, EXPO 2017 PAVILIONS, Kazakhstan. © Jochen Helle

Översikt över de viktigaste certifikaten

BREEAM

BREEAM

Det brittiska hållbarhetscertifikatet utvecklades 1990 (uppdaterades 2008) och är det äldsta testcertifikatet inom området hållbart byggande.

www.breeam.org

BREEAM-certifierad : Statoil, Norge
BREEAM-certifierad : Statoil, Norge

LEED

LEED

Utvärderingssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) har utvecklats av U.S.A. Green Building Council för att klassificera ekologisk byggnad.

LEED-certifierad: Siemens City, Wien, Österrike
LEED-certifierad: Siemens City, Wien, Österrike

Planering och rådgivning med långsiktiga perspektiv - EPD:er för Schüco-system

En EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som ett företag använder för att lämna ut kvantifierad information om en produkts miljöpåverkan. I byggbranschen tillhandahåller EPD:er nyckeldata för utvärdering av gröna byggnader och byggnadscertifieringar.

Schücos EPD:er för aluminium- och PVC-U-system ger konsekventa data om produktion, demontering genom återvinning och återföring till det slutna materialkretsloppet, samt kassering, och utgör en viktig grund för hållbart byggande.

Individuella EPD:er kan skapas för våra aluminiumsystem med hjälp av vårt SchüCal-planeringsverktyg. Deras skapelse är integrerad i vår SchüCal- planering och beräkningsprogramvara. Metalltillverkare kan använda det specialutvecklade EPD-verktyget i programmet för att erhålla produktspecifika EPD:er för Schüco-konstruktioner, som är skapade och oberoende testade i enlighet med ISO 14025 och EN 15804. Exempel på EPD:er för Schüco-system finns också på webbplatsen för vår EPD-programoperatör, Institut Bauen und Umwelt e.V.

EPD:er för PVC-U

Till våra PVC-U fönstersystem använder vi en industri-EPD som gäller PVC-system med ett grunddjup på 70 mm. Ytterligare en "genomsnittlig EPD" för system ≥ 80 mm i enlighet med ISO 14025 och DIN EN 15804 är nära att slutföras. Specifika data för PVC-U-fönster har beräknats, sammanställts och utvärderats för dessa EPDs i en EPPA-arbetsgrupp på europeisk nivå, med inblandning av Schüco. Den potentiella miljöpåverkan av PVC-U-fönster över hela livscykeln visas här i procent enligt tillverknings-, användnings- och uttjänta faser. Med sina 70 mm system, Schüco CT 70 AS och Schüco CT 70 MD, är Schüco representerad i DGNB Navigator på basis av + A72: A75 denna förening EPD Ytterligare information finns där.

EPD:er för Schüco Jansen stålsystem för fönster, dörrar och fasader

Schüco Jansen Steel Systems tillhandahåller branschspecifika miljövarudeklarationer i enlighet med ISO 14025 och EN 15804 för fönster, dörrar och fasader. Dessa kan köpas snabbt och enkelt från ift.

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.

Mer information

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.