Wyszukiwarka Schüco
Neuer Inhalt (1)

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Jako przedsiębiorstwo z branży produkcyjnej mamy świadomość, że działalność gospodarcza wywiera wpływ na środowisko. Dlatego ponosimy odpowiedzialność wobec naszej planety i następnych pokoleń w zakresie ochrony zasobów i środowiska naturalnego. Podstawowe zasady zrównoważonej produkcji w Schüco odnoszą się nie tylko do systemów wytwórczych, lecz także pracowników, którzy poprzez swoje odpowiedzialne działania przyczyniają się na co dzień do ograniczania naszego wpływu na środowisko.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.