Wyszukiwarka Schüco
...

Systemy zarządzania

Schüco posiada aktywny system zarządzania jakością, ochroną środowiska, energią oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w całym łańcuchu wartości. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów we wszystkich obszarach i procesach. W ramach systemu zarządzania firma Schüco spełnia wymagania międzynarodowych norm jakości ISO 9001 i ochrony środowiska ISO 14001.

System zarządzania jakością ISO 9001

System zarządzania jakością ISO 9001 określa wymagania, które musi spełnić dział zarządzania jakością firmy. Obowiązki i procedury pracy zostały przedstawione w transparentny sposób, do czego podstaw dostarcza norma ISO 9001. Od czasu jej zmiany w październiku 2015 roku została dostosowana do koncepcji tworzenia norm High Level Structure. Wywodzi się ona z podstawowej struktury systemów zarządzania zdefiniowanej w wytycznych ISO.

Certyfikowany system zarządzania jakością wymaga od firmy spełnienia standardów prawnych, określenia zasad i procesów oraz dążenia do realizacji wyznaczonych celów.

Jednym z nich jest zapewnienie, że procesy Schüco będą nie tylko optymalizowały wewnętrzne procesy biznesowe w zakresie jakości i usług, lecz także wspierały klientów i dostawców podczas współpracy z Schüco.

Certyfikat ISO 9001 DQS jest uznawanym na całym świecie dowodem posiadania działającego, wysokiej jakości systemu zarządzania.

Certyfikat DQS udowadnia, że Schüco bierze pod uwagę i wdraża wszystkie istotne wymagania, jakie powinien spełniać wysokiej jakości system zarządzania zgodnie z normą ISO 9001.


System zarządzania środowiskowego ISO 14001

W grudniu 2013 roku system zarządzania środowiskiem firmy Schüco International KG z siedzibą w Bielefeld był certyfikowany po raz pierwszy przez Niemieckie Towarzystwo Certyfikacji Systemów Zarządzania (DQS) zgodnie z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001. Od tamtej pory przeprowadzana jest coroczna weryfikacja..

Certyfikat DQS ISO 14001 jest uznawanym na całym świecie dowodem na funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego w firmie. Na przykład system certyfikacji budynków BREEAM wymaga dowodu posiadania certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego dla zastosowanych produktów budowlanych. Certyfikat DQS udowadnia, że Schüco bierze pod uwagę i wdraża wszystkie istotne wymagania środowiskowe w fazie projektowania swoich produktów.

Cele środowiskowe Schüco obejmują redukcję emisji i zużycia zasobów, aby chronić klientów, pracowników i środowisko. W przypadku siedziby w Bielefeld oznacza to ograniczenie emisji gazów i hałasu, substancji trafiających do zbiorników wodnych, obciążeń gruntu, produkcji odpadów i zużycia surowców.


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.