Wyszukiwarka Schüco
...

Gospodarka cyrkularna: Go Circular

W Schüco uważamy, że budynki są magazynami surowców na przyszłość. Dlatego aktywnie dążymy do zmiany budownictwa linearnego w cyrkularne, czyli oparte na zamkniętych procesach recyklingu. Jednym z przykładów takich działań jest wprowadzanie systemowych rozwiązań z certyfikatem Cradle-to-Cradle.

Czym jest gospodarka cyrkularna?

W gospodarce cyrkularnej materiały kontynuują swój cykl życia nawet po zakończeniu aktywnej fazy ich użytkowania i nie tracą przy tym jakości. Dlatego w modelu gospodarki cyrkularnej to, co wcześniej uważano za odpady budowlane, jest używane jako podstawowy składnik nowego produktu o tej samej, wysokiej jakości. Na przykład element fasady może być ponownie przetworzony w komponent budowlany o równoważnej jakości i wprowadzony do cyklu produkcyjnego. Gospodarka cyrkularna to odpowiedź na problemy, takie jak rosnące zapotrzebowanie na surowce, potrzeba ograniczenia odpadów do minimum, ponowne wykorzystanie produktów, a także ich recykling po fazie aktywnego użytkowania.

Nasze systemy cyrkularne

W przypadku naszych aluminiowych systemów stosujemy model gospodarki cyrkularnej, który opiera się na programie certyfikacji produktów Cradle to Cradle Certified®. Firma Schüco z 55 certyfikowanymi systemami aluminiowym jest liderem branży w dziedzinie stosowania zasady Cradle-to-Cradle. Dowiedz się więcej o naszych systemach z certyfiaktem C2C.

Również nasze produkty z PVC-U spełniają wysokie standardy w zakresie recyklingu i redukcji emisji. Potwierdza to fakt, że Schüco jako pierwsza firma z branży uzyskała etykietę produktową VinylPlus®. Dowiedz się więcej o VinylPlus®.

Używane przez nas materiały, takie jak aluminium czy PVC-U, wyróżniają się imponującą trwałością i zdolnością do recyklingu. Na przykład każde z naszych okien z PVC-U cechuje się żywotnością sięgającą około 40 lat i może być poddawane recyklingowi nawet siedmiokrotnie. Oznacza to, że dzięki gospodarce cyrkularnej ten materiał może być używany przez 240 lat.

Nasze systemy aluminiowe również cechują się wyjątkową jakością i optymalną wytrzymałością konstrukcyjną, zapewniając wysoką odporność na czynniki mechaniczne i korozję. Gwarantuje to długie użytkowanie aluminiowych okien, drzwi i fasad, co sprawia, że są one przyjazne dla środowiska.
 

Co jeszcze robimy?

Aby zachęcić producenta do zwrotu odpadów i zużytych produktów oraz maksymalnie ułatwić ponowne wprowadzanie materiałów do cyklu produkcyjnego, konieczne jest zapewnienie sprawnie działających systemów zbiórki i recyklingu. Dlatego też Schüco od wielu lat angażuje się w inicjatywy branżowe AIUIF i Rewindo, działając na rzecz domknięcia cyklów materiałowych aluminium i PVC-U.

Branżowe inicjatywy na rzecz efektywnej gospodarki cyrkularnej

AIUIF

AIUIF

Celem AIUIF (Aluminium and Environment in Window and Fasade Construction) jest promowanie utylizacji oraz przetwarzania aluminiowych komponentów i profili ze zdemontowanych okien, drzwi oraz fasad w celu ponownego wykorzystania tych materiałów. Członkami AIUIF, do których należy Schüco, są dostawcy systemów, producenci i dystrybutorzy z całych Niemiec. AIUIF zajmuje się odpowiedzialnym recyklingiem zużytych aluminiowych odpadów i profili, które niemal w 100% nadają się do ponownego przetworzenia.


Dowiedz się więcej o działalności AIUIF.

Rewindo

Rewindo

Rewindo jest wspólną inicjatywą wiodących niemieckich producentów profili z PVC-U opartą na dotychczasowych systemach zbiórki starych okien FREI i VEKA Umwelttechnik GmbH. Celem Rewindo jest zwiększenie pozyskiwania zdemontowanych okien, drzwi i rolet z PVC-U, które mogą być ponownie wprowadzone do obiegu materiałowego, a także promowanie tej praktyki. Rewindo jest partnerem serwisowym w dziedzinie ponownego wykorzystania produktów budowlanych z PVC. Wspiera swoich członków we wszystkich kwestiach związanych z recyklingiem, m.in. poprzez dostarczanie dokumentacji, dopasowanych do potrzeb pojemników zbiorczych oraz wystawianie świadectw zniszczenia. Zadaniem Rewindo jest więc informowanie, motywowanie i organizowanie, gdyż niedbałe pozbywanie się starych elementów z tworzyw sztucznych jest nieracjonalne.

Dowiedz się więcej o działalności Rewindo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.