Wyszukiwarka Schüco
210226_Slider_C2C_final

Certyfikowane systemy produktów przydatnych do recyklingu: Nasz wkład w zrównoważone budownictwo

Cradle to Cradle Certified®

76 certyfikowanych systemów Schüco

Budownictwo wymaga myślenia o wiele lat naprzód. Budynki, które projektujemy dziś, będą miały wpływ na to, w jakich warunkach będą żyć i pracować przyszłe pokolenia. Nieruchomości inspirowane zasadą Cradle to Cradle® już dziś odpowiadają standardom jutra, a jednocześnie pełnią funkcję magazynów cennych zasobów surowcowych.

Firma Schüco posiada obecnie 61 systemów ze srebrnym certyfikatem i jest zdecydowanym liderem w dziedzinie wdrażania zasad C2C w branży budowlanej. Wszystkie systemy Schüco z certyfikatem C2C są dostępne w standardzie bez dodatkowych opłat i już dziś spełniają standardy jutra. Nieruchomości zgodne ze standardem C2C zachowują swoją wartość dłużej niż tradycyjne budynki.


„Musimy na nowo przemyśleć kwestię zrównoważonego rozwoju, jeśli chcemy ukształtować przyszłość naszej planety w pozytywnych barwach. Koncepcja Cradle to Cradle oznacza myślenie bardziej w kategoriach „większych korzyści”, niż „mniejszych szkód”. Aby osiągnąć ten cel, C2C postuluje wytwarzanie inteligentnych produktów, które nieustannie krążą w cyklach technicznych bez utraty jakości. Branża budowlana może odegrać wiodącą rolę w zmianie tego modelu. Odpowiada ona za około połowę światowego zużycia materiałów. Powinniśmy postrzegać ten fakt jako okazję do wprowadzania innowacji i przyspieszania rozwoju produktów, które naprawdę nadają się do recyklingu.”

Profesor Michael Braungart, współtwórca koncepcji projektowej Cradle to Cradle

REWOLUCYJNA KONCEPCJA

Natura była punktem wyjścia dla przełomowych koncepcji projektowych dwóch postępowych i kreatywnych myślicieli, profesora Michaela Braungarta i Williama McDonough’a. W filozofii C2C wszystkie materiały są postrzegane jako surowce krążące w zamkniętych cyklach biologicznych lub technicznych. Podejście to wykracza daleko poza konwencjonalne idee recyklingu, ponieważ materiały zachowują swoją jakość i nie ma odpadów. 

W koncepcji Cradle to Cradle produkty i procesy produkcyjne wymagają nowego, radykalnego myślenia oraz kompleksowego i perspektywicznego planowania - od produkcji z użyciem surowców i fazy użytkowania aż po demontaż, przetwarzanie i ponowne wykorzystanie. Producent musi udowodnić, że wszystkie materiały są wolne od niebezpiecznych substancji oraz wyprodukowane przy użyciu energii odnawialnej tak, aby były one bezpieczne i nieszkodliwe dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
cycles_c2c

W koncepcji Cradle to Cradle kluczową rolę odgrywają cykle. Cykl biologiczny odnosi się do dóbr konsumpcyjnych, zaś cykl techniczny do dóbr trwałego użytku. Dobra konsumpcyjne podlegają ciągłemu zużyciu podczas swojego cyklu życia i w związku z tym powinny być biodegradowalne w 100%. Biodegradowalne tworzywa sztuczne używane jako materiał wyjściowy do wytwarzania produktów nie stwarzają żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, gdyż pełnią funkcję składników odżywczych w ciągłym cyklu biologicznym. W przeciwieństwie do dóbr konsumpcyjnych, dobra trwałego użytku nie podlegają takiemu zużyciu, co dotyczy również wielu produktów Schüco. Co więcej, wiele potrzebnych do ich produkcji surowców jest dostępnych na Ziemi w ograniczonych ilościach, a ich jakość musi być zawsze wysoka, aby mogły wrócić do cyklu technicznego, nie tracąc przy tym jakości.

KRYTERIA C2C

Aby uzyskać certyfikat w standardzie Cradle to Cradle Certified®, produkty są oceniane pod kątem pięciu złożonych kryteriów. Wszystkie z nich mają jednakowe znaczenie, choć szczególną wagę przywiązuje się do wpływu materiału na zdrowie. Jeśli zawiera on substancje umieszczone na liście substancji zakazanych, certyfikat nie jest przyznawany. W ramach każdego kryterium oceny można uzyskać jeden z pięciu poziomów certyfikacji: podstawowy, brązowy, srebrny, złoty lub platynowy. Oceny są zapisywane na karcie wyników. Ogólny wynik badania zależy od najsłabiej ocenionej kategorii.

Zdrowy materiał

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz ochrona środowiska naturalnego muszą być zagwarantowane. W tym celu producenci powinni rejestrować wykorzystywane przez nich substancje i poddawać je badaniom toksykologicznym, przestrzegać dozwolonych poziomów ich zawartości, wykluczyć substancje zakazane i zastępować problematyczne składniki innymi.

Odzysk materiału

Producenci są zobowiązani do wytwarzania produktów o wysokim potencjale ponownego wykorzystania. Muszą oni udowodnić, że ich produkty nadają się do recyklingu, zwiększać udział surowców wtórnych w procesach produkcyjnych i wdrażać mechanizmy pozwalające na odbiór zużytych produktów.

Energia odnawialna

Kolejnym celem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W tym zakresie producenci powinni rejestrować emisje gazów cieplarnianych, wykorzystywać odnawialne źródła energii w procesie produkcji i dalszego przetwarzania lub kompensować emisje za pomocą certyfikatów.

Odpowiedzialne gospodarowanie wodą

Uczciwe i świadome podejście do zarządzania zużyciem wody ma duże znaczenie. Wymaga to przyjęcia odpowiedniej strategii rozsądnego gospodarowania wodą, przeprowadzania audytów i eliminacji problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz jej jakością.

Sprawiedliwość społeczna

Należy szanować godność ludzką i integralność systemów naturalnych. W tym celu niezbędne jest przeprowadzanie audytów wewnętrznych lub zewnętrznych, rozwiązywanie problemów społecznych w łańcuchu dostaw oraz wdrażanie strategii pozytywnego oddziaływania.

Systemy Schüco z certyfikatami Cradle to Cradle

Systemy Schüco ze srebrnym certyfikatem

Systemy Schüco ze srebrnym certyfikatem

Obecnie już 61 systemów Schüco posiada srebrny certyfikat C2C, w tym 36 systemów okiennych, 13 systemów słupowo-ryglowych, 7 systemów drzwiowych, 2  systemy osłon przeciwsłonecznych oraz 3 systemy przeciwpożarowe. Tutaj można pobrać nasz certyfikat (pdf, 156,2 KB)


Okna

Fasady

Drzwi

Osłony p.słoneczne

Systemy p.poż.

Produkty

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB duże stale lamele

ADS 90 FR 30
AWS 50 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB lamele C-/Z

ADS 90 FR 30 CE
AWS 57 RO

FWS 50 S.SI

AD UP 90

ADS 80 FR 30

AWS 65 

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 RL

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 SL

FWS 60 SG.SI

ADS 75 HD.HI

AWS 65 BS

AF UDC 80

ADS 65 HD Gen2
AWS 65 MC

AOC 50.TI

AWS 65 BS

AOC 50.ST

AWS 65 WF

AOC 60.TI

AWS 65 VV

AOC 60.ST

AWS 70.HI

AOC 75.TI

AWS 70 RL.HI

AOC 75.ST

AWS 70 SL.HI
AWS 70 ST.HI
AWS 70 BS.HI
AWS 70 WF.HI
AWS 70 VV.HI
AWS 75 SI+
AWS 75 RL.SI+
AWS 75 BS.HI+
AWS 75.SI+ Optimized
AWS 75 BS.HI+ Wood Design
AWS 75 BS.SI+
AWS 75 BS.SI+ Optimized
AWS 75 BS.SI+ Wood Design
AWS 75 WF.SI+
AWS 75 VV.SI+
AWS 90.SI+
AWS 90.SI+ Optimized
AWS 90 BS.SI+
AWS 90 BS.SI+ Optimized

AWS 90 BS.SI+ Wood Design

AWS 90 VV.SI+

AWS 90 AC.SI

AWS 120 CC.SI

AWS 120 AC.SI


Systemy Schüco z brązowym certyfikatem

Systemy Schüco z brązowym certyfikatem

15 systemów Schüco posiada brązowy certyfikat C2C. Wśród nich są 2 systemy okienne, 6 systemów fasadowych, 6 systemów przesuwnych i jeden system drzwiowy. Tutaj można pobrać nasz certyfikat (pdf, 157,5 KB).

Okna

Fasady

Systemy przesuwne

Drzwi

Produkty

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI manual      

ADS 90 FR 90

AWS 114 SG.SI

AF UDC 80 CV

ASE 60

AF UDC 80.HI

ASE 80.HI

AF UDC 80.SI

AS FD 90.HI

AF UDC 80 SG

AS FD 75

AOC 50.TI

AS PD 75.HI

„Od początku tego wieku koncentrujemy się na koncepcjach rozwiązań architektonicznych dla zrównoważonych budynków. Od tamtej pory nasze rozważania wykroczyły daleko poza podstawową kwestię efektywności energetycznej. Pogłębiające się niedobory surowców wymagają holistycznego podejścia do projektowania budynków w całym cyklu życia.

W 2008 roku DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego) opracowało własny standard certyfikacji, a wraz z nim najbardziej rozbudowany system oceny zrównoważonych budynków z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i społeczno-kulturowych. Już od momentu jego powstania aktywnie współpracujemy z radą ds. produktów. Dzięki temu już na wczesnym etapie koncentrujemy się na odpowiedzialnym gospodarowaniu zasobami. Główną ideą w tym zakresie jest zamknięty obieg produktów budowlanych.

Koncepcja projektowa Cradle to Cradle łączy te zasady w jeden system. Dlatego logicznym krokiem było zastosowanie standardu C2C w procesie rozwoju naszych modułowych systemów okiennych i fasadowych oraz zaprojektowanie ich tak, aby umożliwiały adaptację i recykling.”

Profesor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG

Zrównoważone projektowanie stało się proste

Każdy budynek jest wyjątkowy. Dlatego architekci i projektanci potrzebują rozwiązań, które pozwolą im elastycznie planować i konfigurować swoje projekty budowlane. Modułowy system Schüco stanowi idealną bazę do tworzenia indywidualnych kombinacji systemów okiennych, drzwiowych i fasadowych - przy zachowaniu pełnej kontroli nad kosztami i jakością w całym procesie.

Schüco uzyskało brązowy certyfikat C2C dla modułowego systemu już w 2016 roku. Oznacza to, że można stworzyć kompletne portfolio stolarki z brązowym standardem C2C. W 2018 roku modułowy system uzyskał srebrny certyfikat. Obecnie już 61 systemów Schüco jest certyfikowanych zgodnie z wysokim srebrnym standardem C2C.

SchüCal: Oprogramowanie SchüCal wprowadza system modułowy do codziennej, nowoczesnej praktyki projektowania, umożliwiając weryfikację zgodności indywidualnych kombinacji okien, drzwi i fasad ze standardem C2C. SchüCal szybko wyszukuje wszystkie systemy Schüco ze srebrnym certyfikatem i sprawdza, czy istnieje konfiguracja zgodna z C2C. Za jednym naciśnięciem przycisku generuje deklaracje środowiskowe produktu, obliczenia współczynnika przenikania ciepła U i deklaracje właściwości użytkowych CE. W ten sposób projektanci oraz architekci zyskują pełną swobodę i bezpieczeństwo projektowania zrównoważonych powłok budynków.


Certyfikacja budynków: Produkty z certyfikatem C2C są pozytywnie oceniane w systemach certyfikacji budynków LEED i DGNB. Certyfikat jest również dokumentem weryfikacyjnym w wielu innych systemach oceny zielonych budynków. Schüco wspiera architektów, inwestorów i producentów, dostarczając im szczegółowych informacji na temat aktualnych certyfikatów.

Pierwsze budynki

Pierwszym budynkiem inspirowanym koncepcją C2C w Niemczech jest siedziba RAG na terenie kopalni Zollverein w Essen, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do jej realizacji użyto systemu okien aluminiowych Schüco AWS 75.SI + ze srebrnym certyfikatem. Poszczególne okna zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można je było w pełni poddać recyklingowi, gdy budynek zostanie wyburzony lub przebudowany. W ten sposób idea powłoki budynku, która nie generuje odpadów, stała się rzeczywistością.

Dowiedz się więcej o historii siedziby  RAG

© Jens Kirchner 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.