Wyszukiwarka Schüco
...

Rozwiązania cyfrowe Schüco

Dla każdego i w każdym zakresie

Cel cyfryzacji jest jasny: usprawnianie całego łańcucha wartości i zwiększanie jego efektywności. Poprzez cyfrowe rozwiązania Schüco wspiera swoich klientów. Wspieramy wszystkich naszych Partnerów, aby proces cyfryzacji mógł stać się taki, jaki powinien być: prosty, efektywny i opłacalny.

Innowacje 2021

Cyfrowe usługi w centrum uwagi

Bez względu na to, czy stawiasz pierwszy krok, czy przeprowadzasz kompletną cyfryzację firmy - Schüco jest Twoim partnerem w zakresie cyfrowych rozwiązań w całym procesie budowlanym.
1
Inspiracja i projekt
2
Kalkulacja i projektowanie
3
Produkcja
4
Obsługa i sterowanie

Schüco Twoim partnerem w zakresie cyfryzacji

Skorzystaj z cyfrowych możliwości Schüco

Cel cyfryzacji jest jasny: usprawnianie całego łańcucha wartości i zwiększanie jego efektywności. W branży budowlanej dotyczy to każdego procesu, od projektowania i zapytań ofertowych, poprzez planowanie i produkcję, aż po montaż na placu budowy i obsługę budynku. 


Poprzez cyfrowe rozwiązania Schüco wspiera swoich klientów. Nie tylko dostarczamy odpowiedzi na indywidualne potrzeby, lecz także stale optymalizujemy rozwiązania dla architektów, producentów i administratorów budynków. Nasi klienci wiedzą, że rozumiemy i stale rejestrujemy obowiązujące wymagania, a na ich podstawie tworzymy przyszłościowe rozwiązania

Schüco is your partner for the future. No one accompanies its partners on the road to the digital future as closely and comprehensively as us. We focus on platforms and apps, intelligent machines, and the use of sensors and data for sustainable and efficient processes in the construction industry.


Cyfryzacja jest skomplikowana, wieloaspektowa i nie da się jej przeprowadzić z dnia na dzień. W Schüco doskonale to rozumiemy.  Wspieramy wszystkich naszych Partnerów, aby proces cyfryzacji mógł stać się taki, jaki powinien być: prosty, efektywny i opłacalny.


Zdecydowanie największe portfolio rozwiązań cyfrowych w branży - od planowania po eksploatację

Schüco patrzy na cyfryzację holistycznie. Ale co to własciwie oznacza? 


Projekty budowlane to procesy złożone z wielu etapów, które są ze sobą silnie powiązane. Dlatego dla Schüco jest to bardzo ważne, aby nie postrzegać poszczególnych procesów w oderwaniu od siebie. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom przyjmujemy konsekwentne podejście na każdym etapie procesu, od wstępnej koncepcji aż po produkcję i zastosowanie w budynku. Połączenia i interfejsy międzysystemowe zapewniają harmonijną integrację cyfrowych usług i produktów. Dla Schüco to właśnie oznacza cyfryzację w wielu aspektach.


Jak to tak właściwe wygląda?

Cyfrowe modelowanie z Schüco

Dzięki cyfrowemu katalogowi produktów Schüco architekci mogą szybko i łatwo znaleźć odpowiednie rozwiązania produktowe i wszystkie ważne informacje na temat fasad, okien, systemów przesuwnych, przeciwsłonecznych oraz drzwi na jednej, centralnej platformie. Katalog zaprojektowany jako inteligentna pomoc przez i dla architektów, pozwala na szybkie wyszukiwanie i porównywanie produktów najlepiej dopasowanych do projektu za jednym kliknięciem – to ważny krok w kierunku zwiększenia produktywności w fazie koncepcji i rozwoju. Cyfrowy katalog produktów można bezpośrednio zintegrować z własnym oprogramowaniem projektowym jako wtyczkę. Pozwala to na płynny transfer danych, takich jak informacje o produkcie i bardzo szczegółowe obiekty BIM, przy eliminacji potencjalnych błędów. Z pomocą Schüco BIM Managera można przetransferować przez interfejs webowy wybraną konfigurację wraz ze wszystkimi pozycjami do producenta w celu dalszego przetwarzania.

Projektowanie i kalkulacja

Po sporządzeniu specyfikacji technicznej elementu fasadowego powstaje szczegółowy plan. Naszą odpowiedzią na potrzebę stosowania efektywnego narzędzia kalkulacyjnego i produkcyjnego jest SchüCal. Wraz ze swoim rdzeniem 3D jest wiodącym oprogamowaniem do kalkulacji i realizacji zamówień w branży.  Można użyć SchüCal w celu uproszczenia wyceny i przetwarzania zamówień oraz przyspieszenia pracy, od kalkulacji po produkcję.  Funkcja obliczania czasu produkcji zapewnia bezpieczeństwo kosztów i wygodę. Stosując SchüCad Next, kolejną generację oprogramowania CAD dla producentów ślusarki, zyskujesz pewność, że szybko zobaczysz efekty. Zoptymalizowane interfejsy gwarantują elastyczną wymianę danych, a aktualne informacje o artykułach - niezawodność procesu budowlanego.

SchüCal MES

Zaprojektowany i skalkulowany element trafia teraz do produkcji. Rozszerzając rodzinę produktów SchüCal o SchüCal MES (Manufacturing Execution System), zyskujesz dodatek, który umożliwia sterowanie i monitorowanie procesów produkcyjnych. Wszystkie ważne informacje o wykonywanych krokach produkcyjnych są zawsze dostępne na właściwym stanowisku i we właściwym czasie. 


Taki poziom kontroli produkcji zapewnia przejrzystość procesu. A to z kolei oszczędza czas i znacząco podnosi jakość produkcji. MES to ważny krok w kierunku cyfrowego środowiska produkcji, bez użycia papieru i szukania potrzebnych informacji. Jako idealne uzupełnienie Fabrication Data Center, MES umożliwia zarządzanie procesem produkcyjnym. Jednocześnie wiedza o procesach jest dokumentowana cyfrowo. Dzięki temu staje się ona dostępna dla wszystkich, od szefa produkcji aż po pracowników warsztatu. Jest łatwy w obsłudze, co oznacza, że nawet nowi pracownicy mogą szybko zacząć pracę z MES.     

Zautomatyzowana produkcja

MCO w SchüCal - ten trzyliterowy skrót oznacza perfekcyjne sterowanie maszynami. Nowy Machine Control Operation (MCO) od SchüCal pozwala naszym klientom natychmiast dostosować sposób obróbki profili, dzięki ulepszonemu trybowi przetwarzania. Graficzny interfejs użytkownika ułatwia intuicyjną obsługę, dzięki czemu skraca się czas obróbki, a błędy są eliminowane.


Maszyny i oprogramowanie Schüco umożliwiają efektywniejszą i zgodną z wymaganiami obróbkę każdego elementu. Jednak perfekcyjnie skoordynowane procesy wymagają nie tylko maszyn i oprogramowania, lecz także dopasowanej do specyfiki klienta koncepcji warsztatu. Produkcja może osiągnąć pełny potencjał  tylko wtedy, gdy maszyny, oprogramowanie i kroki produkcyjne pozostają w harmonii.

Zarządzanie projektem

PlanToBuild to nasze rozwiązanie do sprawnego zarządzania projektami - od planowania i produkcji elementów aż po odbiór na placu budowy. Przenieś swój skalkulowany element wraz ze wszystkimi ważnymi informacjami bezpośrednio z SchüCal do Twojego cyfrowego systemu planowania. Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami okien, drzwi i fasad zostało stworzone z myślą o szybkim i niezawodnym zarządzaniu projektami budowlanymi - zarówno w małych, jak i średnich firmach.

Obsługa

Ponad 90% wszystkich obecnie zainstalowanych elementów nie ma wbudowanej inteligencji. Oznacza to, że duża ilość danych dotyczących powłoki budynku jest nieznana i nie może być wykorzystana. Powstaje zatem pytanie, jak tak dużą liczbę elementów można zmodernizować w taki sposób, by dostosować je do obecnego stanu technologii lub raczej - jak przekształcić je w inteligente jednostki?

Koncepcja Internet of Façades (IoF) firmy Schüco ma na celu cyfryzację wszystkich elementów powłoki budynku. System ten pozwala zarządcy obiektu zlokalizować w jego modelu wbudowane elementy, włącznie z już istniejącymi, uzyskać dostęp do informacji i zlecić konserwację. Automatycznie generowany w PlanToBuild raport dostarcza obsłudze budynku kompletny wgląd w dane w dowolnym momencie.

Tutaj koło się zamyka. Dzięki swoim cyfrowym rozwiązaniom Schüco zapewnia wsparcie we wszystkich procesach. Promujemy innowacje, wprowadzając na rynek własne produkty projektowe i budowlane oraz tworząc wartość dodaną dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą standaryzacja, automatyzacja i cyfryzacja.