Wyszukiwarka Schüco

PlanToBuild

Platforma do szybkiego i łatwego zarządzania projektami budowlanymi

PlanToBuild obejmuje wszystkie etapy zarządzania projektem, takie jak planowanie, kierowanie lub monitoring oraz umożliwia tworzenie cyfrowej sieci wszystkich zaangażowanych podmiotów. Architekci, planiści, producenci ślusarki i zarządcy budynków mogą razem pracować nad swoim projektem budowlanym na jednej platformie.


PlanToBuild umożliwia holistyczne zarządzanie projektami w ramach jednej platformy, przy zachowaniu pełnej elastyczności i kontroli kosztów. Wszystkie funkcje istotne dla skutecznego zarządzania projektami budowlanymi zostały zgromadzone w jednym miejscu, dlatego nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych rozwiązań. Dzięki cyfrowemu modelowi budynku można błyskawicznie zapisać status budowy, a następnie udostępnić go wewnętrznym i zewnętrznym uczestnikom projektu.

„Takiego oprogramowania, jak PlanToBuild, szukałem od ponad dwóch lat. Platforma i jej funkcje są dostosowane do naszej firmy oraz umożliwiają integrację harmonogramu z pozycjami przedmiaru robót, które tworzą cyfrowy model wszystkich elementów budynku. PlanToBuild pozwala na współpracę przy tworzeniu dokumentów i przydzielanie zadań, a także obejmuje i śledzi w czasie rzeczywistym status moich projektów na każdym etapie. PlanToBuild zapewnia bezpieczeństwo wszystkich moich aktywnych projektów.”

Mark Lavender
Dyrektor zarządzający Openwood Group

Film

Cyfryzacja ułatwia pracę – nasz klient Openwood używa PlanToBuild w biurze i na placu budowy.

SERWIS INTERNETOWY

Wszystkie informacje w skrócie – przejdź do serwisu PlanToBuild.

Produktfilter_PlanToBuild

Kompleksowe łączenie branż zaangażowanych w projekt budowlany.

Pozycje projektu można powiązać z cyfrowym modelem budynku w PlanToBuild poprzez interfejs do SchüCal.

Holistyczne oprogramowanie do zarządzania projektami – bez potrzeby stosowania wielu osobnych rozwiązań.

Bezpieczny dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie dzięki kopii zapasowej w chmurze.

Koszty

Od 100 € na start

PlanToBuild składa się z różnych obszarów roboczych i można wybierać pomiędzy różnymi pakietami. Zdecyduj się na jedno z naszych rozwiązań pakietowych – są bardzo elastyczne. Tak samo jak nasze oprogramowanie.

Informacje

Dobrze wiedzieć

Więcej filmów na temat PlanToBuild znajdziesz na dedykowanym kanale YouTube.