Wyszukiwarka Schüco
...

Schüco Code of Conduct

Stosowanie zasad zgodności jest dla nas oczywiste. Zachowujemy wszelkie przepisy w tym względzie i przestrzegamy zasad etycznych. Nasz Kodeks Postępowania Schüco określa zasady obowiązujące dla grupy Schüco na całym świecie.


W Kodeksie Postępowania firma Schüco w pełni popiera i stosuje zasady uczciwej konkurencji i wolnych rynków. Dlatego też nie toleruje korupcji oraz naruszania prawa antymonopolowego (kartelowego).


Oczywistym zobowiązaniem firmy Schüco jest długotrwała obecność na rynku mająca na celu ochronę zasobów naturalnych i ciągłe zwiększanie poczucia odpowiedzialności za środowisko. Z szacunkiem odnosimy się do wszystkich naszych pracowników jak i naszych partnerów biznesowych oraz traktujemy wszystkich w sposób sprawiedliwy.


Firma Schüco oczekuje od wszystkich swoich partnerów biznesowych postępowania zgodnie z wymienionymi zasadami.

Z tego działu

Dowiedz się więcej