Wyszukiwarka Schüco

  • Firma
  • Zrównoważony rozwój
...
  • Firma
  • Zrównoważony rozwój

Cel: harmonia pomiędzy człowiekiem, jego domem i środowiskiem

Przyszłość budownictwa wyznaczają światowe megatrendy, takie jak postępująca urbanizacja, stapianie się sfery życia prywatnego ze sferą pracy zawodowej i rosnąca świadomość potrzeby ochrony klimatu i środowiska. Ludzie oczekują architektury zrównoważonej, w takim samym stopniu uwzględniającej aspekty socjologiczno-kulturowe, ekonomiczne, jak i ekologiczne. Głównym celem jest przy tym osiągnięcie harmonii pomiędzy człowiekiem, jego domem i środowiskiem.


Kluczową rolę dla realizacji nowych wyzwań odgrywają budynki o wysokich walorach wizualnych, cieplnych, akustycznych, ergonomicznych i higienicznych, gdyż wpływają one pozytywnie na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Jednocześnie muszą one spełniać wymagania ekonomiczne w zakresie trwałości i rentowności. Oznacza to również, że budynki i elementy budowlane postrzega się w aspekcie całego cyklu życia, aby po wykorzystaniu odzyskać z nich cenne surowce i ponownie wprowadzić do obiegu materiałów.

Firma Schüco kładzie podwaliny pod takie właśnie zrównoważone budownictwo, tworząc technologie i systemy, w centrum których zawsze jest człowiek oraz dbałość o środowisko naturalne. Systemy Schüco spełniają wszystkie zasadnicze przesłanki zrównoważonego rozwoju niezależnie od tego, czy wykonane są z aluminium, tworzywa sztucznego, czy stali. Oferują maksymalną dowolność w zakresie kształtowania przestrzeni, bogate wzornictwo, a także są praktyczne, komfortowe, energooszczędne, trwałe i ekologiczne. Dodatkowo są długożywotne i podlegają pełnemu recyklingowi.

Schüco w swych staraniach idzie o krok dalej i przejmuje odpowiedzialność za coś więcej niż swój produkt: przedsiębiorstwo wspiera inwestorów, architektów, deweloperów i wykonawców we wszystkich fazach realizacji projektu – od pierwszego szkicu po rozbiórkę fasady. Wsparcie obejmuje doradztwo w zakresie certyfikacji, zastosowania w projekcie zrównoważonych systemów, deklaracji środowiskowych oraz recyklingu zewnętrznej powłoki budynku.

Broszura informacyjna i raport zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach w kierunku zrównoważonego rozwoju, które stanowią odpowiedź Schüco na globalne wyzwania naszych czasów. W broszurze informacyjnej pt. „Zrównoważony rozwój: Nasza misja. Nasz wkład.” przeczytasz między innymi o tym, w jaki sposób Schüco odpowiada na nowe wyzwania dotyczące ekologicznego kształtowania przestrzeni miejskiej i dlaczego zrównoważone budownictwo na dłuższą metę przynosi wszystkim korzyści.

Broszura do pobrania (pdf, 7,0 MB)


Więcej informacji znajdziesz w raporcie zrównoważonego rozwoju 2017/2018. Zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w międzynarodowych standardach GRI G4 w ramach „Global Reporting Initiative“ raport ten przedstawia informacje, w jaki sposób zorganizowano w przedsiębiorstwie realizację zadań zrównoważonego rozwoju, jak bilansowane są jego działania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne i jakie cele na przyszłość zdefiniowano w firmie.

Raport zrównoważonego rozwoju 2019/20 (pdf, 4,7 MB)

Raport zrównoważonego rozwoju 2017/18 (pdf, 843,0 KB)

CRADLE TO CRADLE® - CYRKULACYJNA WARTOŚĆ DODANA

Cradle to Cradle to koncepcja mająca na celu stałe wykorzystywanie produktów w całym cyklu ich życia oraz stosowanie nieszkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego surowców.

Dzięki koncepcji Cradle to Cradle, w skrócie C2C tworzone są produkty, z których w przyszłości nie powstaje żaden odpad. Z technicznego punktu widzenia materiały to surowce, które po zakończeniu fazy użytkowania produktu powracają w całości, bez strat ilościowych i jakościowych poprzez proces recyklingu ponownie do obiegu. Ich składniki są konsekwentnie badane pod względem występowania ewentualnych substancji szkodliwych. Celem takich działań jest stworzenie produktów bez wyjątku nieszkodliwych dla człowieka i środowiska. Koncepcja C2C otwiera nam drzwi do stworzenia nowego systemu gospodarczego, gdzie w centrum uwagi znajduje się innowacja, jakość i kreatywność. Fakt, że taka idea działa, potwierdza dziś kilka tysięcy produktów na całym świecie, które zostały wyprodukowane zgodnie z tą koncepcją.

Więcej na temat C2C

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
Zrównoważony rozwój
Dashboard
Zamknij