Wyszukiwarka Schüco
...

Schüco i WWF

Silne partnerstwo połączone z wiedzą ekspercką. Schüco wraz z WWF już od 2018 roku pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej.

Kluczowy partner

W ramach partnerstwa, które trwa od 2016 roku, Schüco i WWF pracują wspólnie nad tworzeniem istotnego wkładu w rozwój zrównoważonej gospodarki. Celem jest zwiększenie pozytywnego wpływu działań firm z branży budowlanej na środowisko i dalsze ograniczanie negatywnych efektów ich funkcjonowania.


Firma Schüco we współpracy z WWF określiła już ambitne i oparte na badaniach naukowych cele w zakresie ochrony klimatu oraz opracowała kodeks dostawcy w celu zapewnienia ochrony środowiska i praw człowieka w całym łańcuchu dostaw.

Andreas Engelhardt (left), Managing partner of Schüco International KG, and Eberhard Brandes (right), CEO WWF Germany, at the agreement on the cooperation. © WWF

W następnych latach firma skupi się na wdrażaniu kolejnych skutecznych środków, aby osiągnąć wyznaczone cele. WWF wspiera firmę Schüco w definiowaniu i wprowadzaniu odpowiednich środków. Oprócz celów związanych z ochroną klimatu Schüco dąży do jeszcze silniejszego powiązania zasady gospodarki cyrkularnej z procesem rozwoju nowych produktów, co ma się przyczynić do większej oszczędności zasobów na przyszłość. WWF wspiera firmę również w tym obszarze transformacji.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.