Wyszukiwarka Schüco

VinylPlus®

Budownictwo wymaga myślenia o wiele lat naprzód. Produkty przydatne do recyklingu mają zatem zasadnicze znaczenie dla ochrony cennych zasobów i redukcji emisji CO2. Dotyczy to również PVC-U. Schüco aktywnie przyczynia się do tworzenia zrównoważonych produktów i racjonalnego wykorzystania tego materiału.


Czym jest VinylPlus®?

VinylPlus® to stworzony przez europejską branżę PVC program zrównoważonego rozwoju. Został zainicjowany w 2000 roku, a uczestnictwo w nim opierało się na dobrowolnym zobowiązaniu. Od tamtego czasu był on rozwijany na zasadzie otwartego dialogu między przedstawicielami branży, rządów, organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego i klientów. Celem VinylPlus® jest promowanie zrównoważonej produkcji i wykorzystania PVC-U w całym łańcuchu wartości dodanej PVC.

Certyfikat VinylPlus® dla Schüco

VinylPlus® wspólnie z Building Research Establishment (BRE Global) i The Natural Step (TNS) opracował etykietę VinylPlus® Produkt Label (pdf, 404,3 KB), która jest przyznawana dostawcom najbardziej zrównoważonych rozwiązań z PVC. Product Label obejmuje osiem kluczowych kryteriów, w tym zrównoważoną strategię energetyczną i klimatyczną, kontrolowany obieg materiałów i recykling, pozyskiwanie surowców PVC ze zrównoważonych źródeł, jak również wymagania w zakresie zarządzania zaopatrzeniem oraz organizacyjne.


Produkty PVC Schüco Polymer Technologies KG spełniają te rygorystyczne kryteria, dzięki czemu Schüco jako pierwsza firma w branży otrzymała VinylPlus® Product Label i ugruntowała swoją wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Systemy Schüco z PVC-U są w 100% przydatne do odzysku, dlatego mogą być łatwo włączone w system recyklingu. Co więcej, nie zawierają stabilizatorów ołowiowych. Zamiast nich firma Schüco stosuje stabilizatory wapniowo-cynkowe, co sprawia, że stosowane przez nią PVC-U jest przyjazne środowisku. Rozwiązania Schüco z PVC-U, które nie zawierają materiału z recyklingu, są całkowicie wolne od ołowiu.


Więcej informacji: 

www.vinylplus.eu

www.eppa-profiles.eu


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.