Wyszukiwarka Schüco
...

Aluminium Stewardship Initiative

Zrównoważone budynki są przyszłością. Dlatego też dla Schüco to szczególnie ważne, aby aluminium było produkowane i stosowane w sposób przyjazny dla środowiska i społecznie odpowiedzialny. Jako członek-założyciel inicjatywy Aluminium Stewardship Initiative (ASI), firma Schüco ponosi odpowiedzialność za zrównoważony łańcuch wartości aluminium.

Zrównoważone aluminium: Więcej niż recykling

Inicjatywa ASI opracowuje branżowe standardy zrównoważonego wykorzystania aluminium, od wydobycia surowca poprzez produkcję i eksploatację, aż po recykling. Jej celem jest ustanowienie możliwie kompletnego certyfikowanego „łańcucha dostaw i systemu monitoringu” dla producentów i użytkowników aluminium. Jest to realizowane poprzez dwa certyfikaty: „Performance” Standard i oparty na nim „Chain of Custody” (CoC) Standard.

Od 2019 roku Schüco posiada certyfikat zgodności ze standardem „Performance” i projektuje swoje systemy w taki sposób, aby były maksymalnie trwałe, łatwe w naprawie i w pełni nadawały się do recyklingu po zakończeniu cyklu ich życia. Innym ważnym elementem certyfikacji jest sposób zagospodarowania odpadów, zarówno w magazynach, jak i podczas rozbiórki budynku.


Tutaj można pobrać  Schüco ASI certificate (pdf, 134,4 KB). Dowiedz się więcej o działalności  ASI: https://aluminium-stewardship.org

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.