Wyszukiwarka Schüco
...

Certyfikowane budynki stały się trendem

Wysokiej jakości budynki biurowe w centralnych lokalizacjach są dziś projektowane, wznoszone i certyfikowane w sposób zrównoważony ze względów ekonomicznych. Ocena opiera się na aspektach ekonomicznych, środowiskowych i społeczno-kulturowych, a także na jakości technicznej i procesowej.
Celem jest zapewnienie, aby dostępne materiały były wykorzystywane w ramach technologii budowlanych przyjaznych dla użytkownika oraz zapewniających trwałość i umożliwiających recykling, a tym samym gwarantujących ochronę zasobów i środowiska, a także ludzkiego zdrowia. 

Certyfikaty budynków, takie jak DGNB (Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego), LEED i BREEAM mają na celu zapewnienie mierzalności korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu zyskują na znaczeniu na całym świecie. Mając to na uwadze, już w 2014 roku zleciliśmy weryfikację naszych produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju firmie projektowej i doradczej Drees & Sommer. W efekcie okazało się, że systemy okienne i fasadowe Schüco w pełni spełniają wymagania różnych systemów certyfikacji.


Certyfikaty budynków są wydawane przez niezależne organizacje non-profit i dostarczają inwestorom kluczowych informacji na temat obecnej oraz przyszłej wartości budynku. Nieruchomości, które uzyskały ekologiczny certyfikat, wzbudzają coraz większe zainteresowanie właścicieli i najemców, ponieważ gwarantują relatywnie niskie koszty eksploatacji i niskie koszty dodatkowe.

Srebrny certyfikat Cradle to Cradle: system fasadowy FWS 50.SI, PAWILONY EXPO 2017, Kazachstan. © Jochen Helle
Srebrny certyfikat Cradle to Cradle: system fasadowy FWS 50.SI, PAWILONY EXPO 2017, Kazachstan. © Jochen Helle

Najważniejsze certyfikaty

BREEAM

BREEAM

Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju został wprowadzony w 1990 roku (znowelizowany w 2008 roku) i jest najstarszym certyfikatem w dziedzinie zrównoważonego budownictwa.


Wytyczne BREEAM (pdf, 1,2 MB)

www.breeam.org

BREEAM certified: Statoil, Fornebu, Norway
BREEAM certified: Statoil, Fornebu, Norway

DGNB

DGNB

Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) potwierdza spełnienie wielu kryteriów zrównoważonego rozwoju w zakresie ekologii, ekonomii, aspektów społeczno-kulturowych i funkcjonalnych, a także technologii, procesów i lokalizacji. Jeśli kryteria są spełnione ponad normę, DGNB przyznaje brązowy, srebrny lub złoty certyfikat. Istnieje również możliwość uzyskania wstępnej certyfikacji w fazie projektowej.


Wytyczne DGNB (pdf, 1,5 MB)


www.dgnb.de


DGNB Navigator: DGNB Navigator to obszerna internetowa baza danych. Architekci, projektanci, inwestorzy i wszyscy zaangażowani w budowę znajdą w niej szczegółowe informacje o produktach budowlanych i ich cechach charakterystycznych, takich jak wpływ na środowisko, kalkulacja kosztów cyklu życia, zapotrzebowanie na energię lub emisyjność wprowadzanych produktów. W tej bazie można znaleźć także systemy Schüco.

DGNB certified: Centre for Virtual Engineering (ZVE), Stuttgart

LEED

LEED

System oceny LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) został opracowany przez U.S. Green Building Council w celu klasyfikacji budownictwa ekologicznego.


Wytyczne LEED (pdf, 1,7 MB)

LEED-zertifiziert: Siemens City, Wien, Österreich

BNB

BNB

BNB to system oceny zrównoważonego budownictwa Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego. Celem zrównoważonego budownictwa jest ochrona dóbr ogólnych, takich jak środowisko, zasoby, zdrowie, kultura i kapitał. Na bazie tych kategorii powstały obszary ewaluacyjne systemu..


Wytyczne BNB (pdf, 1,5 MB)

BNB-certified: Main customs office, Hamburg

Projektowanie i doradztwo w długiej perspektywie - EPD dla systemów Schüco

EPD (Environmental Product Declaration, czyli Deklaracja Środowiskowa Produktu) to dokument, w którym firma podaje ilościowe informacje o wpływie produktu na środowisko. W branży budowlanej deklaracje EPD dostarczają kluczowych danych potrzebnych do ekologicznej oceny budynków i ich certyfikacji.

Deklaracje EPD dla systemów Schüco z aluminium i PVC-U dostarczają spójnych danych na temat produkcji, demontażu wraz recyklingiem i ponownego wprowadzenia do zamkniętego obiegu materiałowego, a także utylizacji. Tym samym stanowią one ważny fundament zrównoważonego budownictwa.


Nasze oprogramowanie do projektowania i kalkulacji SchüCal umożliwia tworzenie indywidualnych deklaracji EPD dla naszych systemów aluminiowych. Proces ich tworzenia jest zintegrowany z SchüCal. Specjalnie opracowane narzędzie EPD umożliwia producentom ślusarki aluminiowej generowanie specyficznych dla konstrukcji Schüco deklaracji EPD, które zostały niezależnie przetestowane i opracowane zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804. Przykładowe deklaracje EPD dla systemów Schüco można również znaleźć na stronie internetowej operatora programu EPD, którym jest Institut Bauen und Umwelt e.V. (ibu).

Stowarzyszenie EPD dla okien z PVC-U

W przypadku naszych systemów okiennych z PVC-U stosujemy branżowe deklaracje EPD, które odnoszą się do systemów o głębokości zabudowy 70 mm. Dodatkowa, „uśredniona deklaracja EPD” dla systemów o głębokości zabudowy ≥ 80 mm zgodnie z ISO 14025 i DIN EN 15804 jest prawie gotowa. W tym celu konkretne dane dla okien PVC-U zostały określone i poddane ocenie przez grupę EPPA na poziomie europejskim przy współudziale Schüco. Potencjalny wpływ okien z PVC-U na środowisko przez cały cykl ich życia został zaprezentowany w formie procentowej na etapach produkcji, użytkowania i końcowego cyklu życia. W bazie DGNB Navigator ofertę Schüco PVC-U reprezentują systemy o głębokości zabudowy 70 mm, takie jak Schüco CT 70 AS i Schüco CT 70 MD na podstawie istniejącej deklaracji EPD. Można tam również uzyskać bardziej szczegółowe informacje.   

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.