Schüco zoeken
Carbon Control - Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control

Zekerheid voor investering en exploitatie

Door nieuwe EU-eisen veranderen de beoordelingen van onroerend goed. De waarde van een gebouw wordt in de toekomst bepaald door de CO₂-balans in alle fasen van de levenscyclus. Met Schüco Carbon Control kunnen investeerders, beheerders, exploitanten en gebruikers deze CO₂-balans beïnvloeden vanaf de uitgebreide planningsfase en het efficiënte bouwproces tot en met de kostenefficiënte exploitatie en de uiteindelijke terugkeer naar de materiaalkringloop. Dit helpt om investeringen op de lange termijn veilig te stellen, aangezien het verhogen van de winst en de productiviteit belangrijke uitgangspunten zijn.

CO₂-Minimierung

Nieuwe mogelijkheden creëren voor de vastgoedportefeuille

Duurzame gebouwen met een minimale CO₂-uitstoot zijn niet alleen een wettelijke vereiste, maar vergroten ook de toegang tot aantrekkelijke locaties, trekken relevante beoogde kopers aan voor projectontwikkelingen, huurders voor kantoorruimtes, en tonen aan dat een vastgoedportefeuille geschikt is voor de toekomst. Consistent beheer door investeerders en ontwikkelaars is nu meer dan ooit nodig.


Schüco Carbon Control beheerst de gehele levenscyclus van een gebouw, bereidt de relevante certificaten en documentatie voor en ondersteunt een efficiënt bouw-, renovatie- en exploitatieproces. Een onafhankelijk adviesteam kan investeerders, exploitanten en ontwikkelaars helpen om deze complexe besturingsfuncties op zich te nemen. Het gezamenlijke doel is om toekomstbestendig en waardevast vastgoed creëren.

Carbon Control Phase Design


Design to Decarb: geef automatisch uw CO₂-balans weer

De latere CO₂-balans van een gebouw wordt al in de ontwerpfase bepaald. Met Schüco Carbon Control is al uw documentatie voor milieubeoordelingen en certificeringen van gebouwen klaar voor gebruik. Dit ondersteunt een geoptimaliseerde en geautomatiseerde planning.

Carbon Control Phase Build


Build to Decarb: het terugdringen van de CO₂-uitstoot duurzaam beheersen

De juiste materialen en productsystemen voor de gevel helpen om de zogenaamde "Embodied Carbon" van het hele gebouw te verminderen. Bij Schüco Carbon Control zijn deze ook doorslaggevend voor de "Operational CO₂" bij het latere gebruik van het gebouw en voor een efficiënt bouwproces.

Carbon Control Phase Operate


Operate to Decarb - het beheersen van de CO₂-uitstoot tijdens het gebruik

De CO₂-uitstoot van gebouwen wordt een relevante factor bij het berekenen van de exploitatiekosten. Met Schüco Carbon Control houdt u uw energiekosten en CO₂-uitstoot onder controle.

Carbon Control Phase Recycle


Recycle to Decarb – verander gebouwen in grondstofreserves

Het consequent hergebruiken van de gebruikte materialen zorgt voor klimaatneutraliteit in de bouwsector. Schüco Carbon Control helpt u om aan de eisen van een circulaire economie te voldoen en transformeert de gevel van een gebouw in een materiaalvoorraad voor de toekomst.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

Het consequent terugdringen van de CO₂-uitstoot helpt een gebouw zijn waarde te behouden. Om gebruikers op de hoogte te houden van richtlijnen en mogelijkheden tot CO₂-reductie, biedt het Carbon Control Consulting Team uitgebreide begeleiding en oplossingen op maat.

Waarom kiezen voor Schüco Carbon Control?

Er zijn veel redenen om bouwprojecten met Schüco Carbon Control te ontwerpen en uit te voeren. Met onze CO₂-reducerende producten en diensten kan in alle fasen van de bouw de decarbonisatie van gebouwgevels worden bereikt.

Materiaalkringloop

Het selecteren van de juiste producten en materialen kan de CO₂-balans van een gebouw waarborgen. Gecertificeerde Cradle to Cradle-producten en producten met het VinylPlus®-label helpen investeerders om aan de EU-eisen te voldoen en de score/classificatie van het gebouw te verbeteren.

IoF ID

De identificatie tag IoF ID vereenvoudigt het onderhoud van gebouwen, verhoogt de bedrijfszekerheid en verlengt de levensduur van de toegepaste gevelsystemen. Deze manier van het registreren van productgegevens bespaart CO₂ en verhoogt de rendabiliteit van gebouwen.

Energie efficiëntie

Actieve beheersing van het energieverbruik leidt tot minder CO₂-uitstoot, lagere bedrijfskosten en een verhoogde rendabiliteit. Met slimme gebouwtechnologie kan energie automatisch worden bespaard en opgewekt met behulp van in het gebouw geïntegreerde zonnecellen (Schüco BIPV).

FAQ

Wat houdt Cradle to Cradle certificering in?

Wat houdt Cradle to Cradle certificering in?

Cradle to Cradle (C2C) is een certificering voor systemen die voldoen aan de EU-eisen voor een circulaire economie, koolstofemissies besparen en natuurlijke bronnen beschermen. Het is gebaseerd op het concept dat alle materialen die in een systeem worden gebruikt, volledig terugkeren in de materiaalkringloop en kunnen worden gerecycled tot nieuwe materialen van vergelijkbare kwaliteit. Met meer dan 60 gecertificeerde aluminiumsystemen is Schüco een pionier in de implementatie van het C2C-principe in de bouwsector en draagt ​​zo bij aan CO₂-reductie op de lange termijn en het behoud van natuurlijke bronnen.

Wat is een IoF ID?

Wat is een IoF ID?

De IoF (Internet of Façades) ID is een tag die alle gevelelementen van een gebouw digitaliseert. De informatie kan eenvoudig elektronisch worden uitgelezen. De opgeslagen gegevens zorgen voor lagere kosten en een langere levensduur van het gevelsysteem dankzij efficiënt in te plannen onderhoud. Ook zijn reparaties te traceren voordat ze zijn opgetreden. Bovendien zijn de gevels duidelijk gedocumenteerd voor recycling op een later tijdstip en kunnen ze worden gescheiden, gesorteerd en teruggebracht in de materiaalkringloop.

Wat is een EPD?

Wat is een EPD?

EPD staat voor "Environmental Product Declaration" en is een document dat de milieu-eigenschappen van een specifiek materiaal opsomt. Idealiter houdt het rekening met de gehele levenscyclus van het materiaal. Aan de hand van deze gegevens kan een milieutechnische beoordeling en certificering van gebouwen worden uitgevoerd, die is gebaseerd op de GWP-waarde van het materiaal en de constructie.

Wat is Carbon Control?

Wat is Carbon Control?

Schüco Carbon Control maakt het mogelijk om het decarbonisatie-proces van de gebouwschil te beheersen. De modulaire opbouw maakt een projectspecifieke minimalisering van de CO₂-uitstoot over de gehele levenscyclus van het gebouw mogelijk – van ontwerp en constructie tot en met gebruik en recycling.