Schüco zoeken
Carbon Control - Design to Decarb

Schüco Carbon Control

Decarbonisatie als maatwerkoplossing

Het toekomstbestendig maken van gebouwen begint al in de ontwerpfase. Met Schüco Carbon Control hebben architecten en ontwerpers de mogelijkheid om een significante invloed uit te oefenen op de CO₂-uitstoot - en daarmee op de duurzaamheid van gebouwen. Door de vorm van gebouwen, de bouwkundige constructies, de gebruikte materialen én de functies van de te monteren gevelsystemen.
 

Het biedt architecten en ontwerpers toegang tot individueel advies voor het CO₂-arm maken van de gebouwschil en het optimaliseren van het materiaalverbruik gedurende de gehele ontwerp- en bouwfase. Voor verbeterde controle kan de actuele CO₂-voetafdruk op elk moment met een druk op de knop worden bepaald en in de vorm van EPD-certificaten voor planningsdoeleinden worden verstrekt. Zo worden ontwerpen klimaatneutrale werkelijkheid.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten

Met Design to Decarb van het eerste ontwerp tot de voltooide, CO₂-arme gebouwschil

Vanaf de ontwerp- en planningsfase wordt de koers uitgezet voor de daaropvolgende CO₂-voetafdruk van een gebouw. Voor architectenbureaus wordt het steeds uitdagender om door de wettelijke eisen te navigeren en te voldoen aan de wensen van uw opdrachtgevers.
 

Met ‘Design to Decarb’, ons gecombineerde programma van CO₂-reducerende producten en diensten, kan vanaf het voorlopig ontwerp koers worden gezet naar het ideale CO₂-resultaat voor een gebouw – zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten.

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

EPD's voor certificering

Vanaf de planning zullen degenen die betrokken zijn bij het bouwproces profiteren van de nieuw geïmplementeerde functie in SchüCal: "De CO₂-voetafdruk met één druk op de knop". Hierdoor kunnen alle gegevens voor de ecologische beoordeling en certificering van het gebouw worden gegenereerd in de vorm van een EPD.

Mit Design die CO₂ Bilanz eines Gebäudes beeinflussen

Design

Architecten en ontwerpers kunnen de ecologische voetafdruk en daarmee de duurzaamheid van een gebouw beïnvloeden door de vorm van het gebouw, de constructie van de gevels, de gebruikte materialen, de functionaliteit én indeling van de toe te passen gevelsystemen vooraf zorgvuldig te bepalen.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Consulting Team

De mogelijkheden voor CO₂-reductie zijn talrijk, ook in de ontwerpfase. Om het overzicht te behouden over het ontwerp en de operationele factoren, biedt het Carbon Control Consulting Team uitgebreid advies en oplossingen op maat gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Van het eerste schetsontwerp en de bouw tot het gebruik en de recycling. In alle fasen biedt Schüco producten en diensten om de CO₂-uitstoot te minimaliseren.

CO₂-reduzierte Betrieb von Gebäuden

Functioneel

Met behulp van intelligente oplossingen kan een duurzame en CO₂-gereduceerde exploitatie van gebouwen op de lange termijn vanaf het begin worden gepland. Dit wordt bereikt door een optimale combinatie van energiezuinige en energieopwekkende systemen, onderhoudsprogramma's en productupdates.

Waarom Carbon Control van Schüco?

Er zijn veel goede redenen om bouwprojecten met Schüco Carbon Control te ontwerpen en uit te voeren. Met onze CO₂-reducerende producten en diensten kan in alle fasen van de bouw en per locatie decarbonisatie van de gevels van een gebouw worden bereikt.

EPD's voor certificering

Vanaf de planning zullen degenen die betrokken zijn bij het bouwproces profiteren van de nieuw geïmplementeerde functie in SchüCal: "De CO₂-voetafdruk met één druk op de knop". Hierdoor kunnen alle gegevens voor de ecologische beoordeling en certificering van het gebouw worden gegenereerd in de vorm van een EPD.

Carbon Control Consulting team

De mogelijkheden voor CO₂-reductie zijn talrijk, ook in de ontwerpfase. Om het overzicht te behouden over het ontwerp en de operationele factoren, biedt het Carbon Control Consulting Team uitgebreid advies en oplossingen op maat gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw.

Cradle-to-cradle materiaalkringloop

Met meer dan 60 gecertificeerde aluminiumsystemen is Schüco een pionier in de implementatie van het Cradle-to-Cradle-principe in de bouwsector en draagt zo bij aan CO₂-besparingen op de lange termijn en het behoud van hulpbronnen.

FAQ

Wat is een EPD?

Wat is een EPD?

De afkorting EPD staat voor ‘Environmental Product Declaration’. De EPD is een document waarin in gegevensvorm de milieurelevante eigenschappen van een specifiek materiaal dat in de bouw wordt gebruikt, wordt gespecificeerd. Idealiter wordt hierbij rekening gehouden met de gehele levenscyclus van het materiaal. Aan de hand van deze gegevens, die gebaseerd zijn op de GWP-waarde van het materiaal en de constructie, kan een ecologische beoordeling van het gebouw worden uitgevoerd en het gebouw worden gecertificeerd. 

Wat is de GWP-waarde?

Wat is de GWP-waarde?

De GWP-waarde kwantificeert het opwarmend vermogen (Global Warming Potential) van een gebouw. De basis voor het bepalen van de GWP-waarde omvat twee soorten CO₂-emissies: Embodied Carbon welke ontstaat gedurende de bouw van een project door de gebruikte materialen en Operational Carbon, die ontstaat tijdens het gebruik van het gebouw, bijvoorbeeld door verwarming of koeling. De GWP-waarde wordt weergegeven als de CO₂e, oftewel het CO₂-equivalent.

Waarom is het zo belangrijk om CO₂ te monitoren?

Waarom is het zo belangrijk om CO₂ te monitoren?

De Europese Green Deal heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 % te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. De EU-eis voor CO₂-reductie geldt vanaf 2027 voor nieuwbouw met meer dan 2000 m² bruikbare ruimte en vanaf 2030 voor alle nieuwbouw.

Wat is Carbon Control?

Wat is Carbon Control?

Carbon Control van Schüco maakt het koolstofvrij maken van gebouwgevels beheersbaar. Door gebruik te maken van een modulaire opbouw maakt het gerichte CO₂-reductie mogelijk in alle fasen van de bouw: planning, constructie, gebruik en recycling.