Schüco zoeken
 • Internet of Façades
...
 • Internet of Façades


Schüco Internet of Façades

Wij ontwerpen en passen de kracht toe van digitale gevels van gebouwen

Tot nu toe markeerde de gevel de grens tussen binnen en buiten van een gebouw. Maar wat zou er gebeuren als deze grens werd omgezet naar een verbinding? Als de gevel een interface wordt tussen binnen en buiten en tussen de fysieke en digitale wereld?

Data en informatie versmelten en delen van gebouwen en zelfs hele gebouwen worden genetwerkt met hun omgeving. De digitale schil van een gebouw wordt de ruggengraat van moderne, toekomstgerichte gebouwen en slimme steden. Het verzamelt en communiceert data en informatie – en creëert digitale oplossingen die onze stedelijke ruimtes efficiënter, duurzamer en prettiger maken om te wonen.

Grenzen worden verbindingen, verbindingen worden mogelijkheden en mogelijkheden worden voordelen. Met de Schüco IoF ontwerpen en ontketenen we de volledige kracht van de digitale gebouwschil.

Voor gevels die meer kunnen.

IoF App - Download nu!

app-store-de-data (1)

googleplay-de-data

IoF ID – een kleine tag met een grote impact

Elke reis, elke visie begint met de eerste stap. Voor het Internet of Façades is de eerste stap de IoF ID. Dit is een kleine tag die elk deel van een gevel in een gebouw een eigen digitale identiteit geeft. Alle gegevens, informatie en documenten met betrekking tot de gevel worden daar opgeslagen en zijn gedurende de hele levensduur van het gevelelement beschikbaar. Dat is niet alleen de eerste belangrijke stap naar het creëren van een digitale schil van gebouwen, het maakt ook het dagelijkse werk van Schüco-partners veel gemakkelijker.


Welke handgreep is gemonteerd? Welke onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd? Hoe kunnen oude componenten worden hergebruikt of gerecycled? Al deze informatie is beschikbaar vanuit de digitale wereld en kan altijd en overal worden gevolgd. Voor klanten, investeerders of facility managers betekent dit meer overzicht, meer informatie en uiteindelijk meer controle.

De toekomst van de digitale gebouwschil begint hier: met Internet of Façades-oplossingen zoals de nieuwe IoF ID van Schüco. Voor slimme gevels die meer kunnen.

Neuer Inhalt (1)

En er is nog veel meer...!

De Schüco IoF ID biedt een aantal voordelen.

Snel opzoeken en vinden

Locatie in het gebouw

Aan elk gevelelement kan een artikelnummer worden toegewezen, bijvoorbeeld uit de bestaande bouwtekeningen. Het voordeel hiervan is dat onderaannemers direct kunnen zien waar het gevelelement zich volgens de planning bevindt


Simpel en snel

Acceptatie en documentatie

Na acceptatie en installatie kunnen er bijvoorbeeld foto's van het gevelelement worden gemaakt en gekoppeld aan de data en datum. Het voordeel hiervan is directe detectie als er een defect wordt gemeld. Simpele bewijslast.


Bespaart tijd

Documenten controleren

Documenten kunnen in IoF worden gemarkeerd als "Voor revisie" en met een druk op de knop aan een document worden toegevoegd. Het tijdrovend zoeken naar documenten voor elk project behoort daarmee tot het verleden.


Recht op het doel af!

Neuer Inhalt (1)

Een perfect trio: IoF hardware, software en app

 • IoF ID
 • IoF APP
 • IoF Manager

Eenvoudiger bestaat niet

Geen voeding Geen bekabeling. Geen besturingseenheid.

Neuer Inhalt (1)

Near Field Communication (NFC)

URL en unieke ID. NFC voor het contactloos ophalen van gegevens. De gegevens worden opgehaald met een smartphone.


QR-code

URL en unieke ID. De gegevens worden opgehaald met behulp van een smartphone.


Neuer Inhalt (1)

Aanbrengen van de IoF ID

Selecteer het element.

Maak het schoon.

Plak de IoF-ID er op.

Klaar.


Een app, twee functies

Neuer Inhalt (1)

De IoF-app kan zowel voor B2B- als voor B2C-klanten worden gebruikt. Het verschil zit in de login. B2B content is op te vragen via login en de juiste rechten. B2C content kan bekeken worden zonder in te loggen.


B2B content

 • Maak een digitaal element aan (digital twin) met basisinformatie
 • Wijs het digitale element toe aan een gebouw/project
 • Bewaar de installatie- en acceptatiedatum
 • Serviceaanvragen maken en bekijken
 • Alle informatie en documenten voor een gevelelement kunnen worden bekeken


B2C content

 • Relevante informatie van een gevelelement voor de eindklant, zoals locatie, acceptatiedatum, etc.
 • Serviceverzoeken maken
 • Link naar het Schüco DocuCenter (gedeelte waarvoor geen login nodig is))

IoF App - Download nu!

app-store-de-data (1)

googleplay-de-data

Neuer Inhalt (1)