Vælg dit ønskede område
Vælg dit område
Schüco søgning
Carbon Control - Design to Decarb

Schüco Carbon Control

Skræddersyede dekarboniserings løsninger til arkitekter

Fremtidssikringen af bygninger begynder allerede i designfasen. Med Schüco Carbon Control har arkitekter og planlæggere mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på CO₂-udledningen og dermed en bygnings fremtidige levedygtighed gennem bygningens form, konstruktionen af klimaskærmen, de anvendte materialer og funktionaliteten af de integrerede systemer.

Det giver arkitekter og planlæggere adgang til en individuel konsulenttjeneste til dekarbonisering af klimaskærmen og optimering af materialeforbruget gennem hele planlægnings- og byggefasen. For at forbedre kontrollen kan det aktuelle CO₂-fodaftryk bestemmes på ethvert tidspunkt med et tryk på en knap og leveres i form af EPD-certifikater til planlægningsformål. Det betyder, at ideerne kan blive til en klimaneutral virkelighed.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten

Med 'Design to Decarb' fra det indledende design til den færdige, dekarboniserede klimaskærm

Kursen er sat mod en bygnings efterfølgende CO₂-fodaftryk lige fra design- og planlægningsfasen. For rådgivende- og arkitektfirmaer bliver det mere og mere udfordrende at navigere i de lovmæssige krav og imødekomme kravene fra dine bygherre.

Med 'Design to Decarb', vores kombinerede pakke af CO₂-reducerende produkter og tjenester, kan kursen sættes mod det ideelle CO₂-resultat for en bygning fra planlægningsfasen og fremefter - både for nybyggeri og renoveringsprojekter.

CO₂-Fußabdruck für Gebäude auf Knopfdruck

EPD'er til certificering

Fra og med planlægningen vil alle, der er involveret i byggeprocessen, drage fordel af den nyligt implementerede funktion i SchüCal: "Carbon footprint at the touch of a button". Dette gør det muligt at generere alle data til den økologiske vurdering og certificering af bygningen i form af en EPD.

Mit Design die CO₂ Bilanz eines Gebäudes beeinflussen

Design

Arkitekter og planlæggere kan påvirke en bygnings CO₂-fodaftryk og sikre, at den er fremtidssikret gennem bygningens form, klimaskærmens konstruktion, de anvendte materialer og funktionaliteten af dens integrerede systemer.

Carbon Control Consulting Team

Carbon Control Rådgivende Team

Mulighederne for CO₂-reduktion er mange og varierede, selv i planlægningsfasen. For at bevare overblikket over design- og driftsfaktorerne tilbyder Carbon Control Rådgivende Team omfattende rådgivning og skræddersyede løsninger på tværs af hele bygningens livscyklus. Fra første skitse over opførelse til drift og genbrug - i alle faser tilbyder Schüco produkter og tjenester til at minimere CO₂-værdien.

CO₂-reduzierte Betrieb von Gebäuden

Funktion

Ved hjælp af intelligente løsninger kan den langsigtede bæredygtige og CO₂-reducerede drift af bygninger planlægges fra starten. Dette opnås gennem den bedst mulige kombination af energieffektive og energiproducerende systemer, vedligeholdelsesprogrammer og produktopdateringer.

Design to Decarb: Viser automatisk din CO₂-balance

Build to Decarb: Bæredygtig kontrol med minimering af CO₂-udledning

Operate to Decarb - Håndtering af CO₂-emissioner under drift

Recycle to Decarb –Bygninger forvandles til råstofreserver

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

FAQ

Hvad er en EPD?

Hvad er en EPD?

Forkortelsen EPD står for 'Environmental Product Declaration'. EPD'en er et dokument, der i dataform beskriver de miljørelevante egenskaber ved et bestemt materiale, der skal bruges i byggeriet. Ideelt set vil hele materialets livscyklus blive taget i betragtning her. Ved hjælp af disse data, som er baseret på GWP-værdien for materialet og konstruktionen, kan der foretages en økologisk vurdering af bygningen, og bygningen kan certificeres.

Hvad er en GWP værdi?

Hvad er en GWP værdi?

GWP-værdien kvantificerer en bygnings "globale opvarmningspotentiale" - CO₂-udledningerne fra indlejret kulstof og driftskulstof - i hele dens levetid. GWP-værdien vises som CO₂e eller CO₂-ækvivalent.

Hvorfor er det så vigtigt at overvåge CO₂?

Hvorfor er det så vigtigt at overvåge CO₂?

Den europæiske grønne pagt har til formål at reducere drivhusgasudledningen med 55 % inden 2030 og opnå klimaneutralitet inden 2050. Fra 1. januar 2023 er de projekteringsansvarlige forpligtet til at beregne hver bygnings "globale opvarmningspotentiale" som en GWP-værdi og angive dette i den overordnede energieffektivitetscertificering.

Dette krav gælder for alle byggerier, men der er kun grænseværdier til byggerier over 1000 m² og fra 2025 er der grænseværdier for alle størrelser.

Hvad er Carbon Control?

Hvad er Carbon Control?

Carbon Control gør dekarboniseringen af bygningens klimaskærm håndterbar. Med Carbon Control tilbyder Schüco et modulopbygget sortiment af forskellige produkter og tjenester i alle faser af byggeriet - planlægning, opførelse, drift og genbrug.