Hva leter du etter?
...

Sirkulær økonomi: Go Circular

I Schüco er vi overbevist om at bygninger representerer fremtidens råvarelagre. Derfor fremmer vi aktivt en overgang fra lineære til sirkulære konstruksjoner, det vil si til lukkede materialkretsløp. Et eksempel på dette er våre Cradle-to-Cradle-sertifiserte systemer.

sirkulaer_oekonomi

Hva er egentlig sirkulær økonomi?

I en sirkulære økonomi fortsetter materialene livsløpet utover den bruksfasen uten tap av kvalitet. I den sirkulære økonomimodellen brukes altså materialer som tidligere ville blitt ansett som byggavfall som basis for nye produkter av like høy kvalitet. En sirkulær økonomi imøtekommer den økende etterspørselen etter ressurser og reduserer samtidig avfall til et minimum ved at produkter og materialer gjenbrukes eller resirkuleres etter den aktive bruksfasen.

Våre sirkulære systemer

Den sirkulære modellen vi benytter for våre aluminiumsystemer er avhengig av sertifiseringer i tråd med Cradle to Cradle Certified®-produktprogrammet. Med totalt 55 sertifiserte systemer er Schüco svært fremoverlent når det gjelder implementering av cradle-to-cradle-prinsippet. Finn ut mer om våre   C2C-sertifiserte systemer.


I tillegg til våre aluminiumsystemer oppfyller også PVC-U-produktene våre høye standarder når det gjelder resirkulering og reduserte utslipp. Dette fremkom tydelig da Schüco ble det første selskapet i bransjen som ble anerkjent med VinylPlus®-produktmerket. Finn ut mer om VinylPlus®.

sirkulaer_oekonomi_produksjon
sirkulaer_oekonomi_anvendelse

Våre materialer aluminium, PVC-U og stål har alle et imponerende nivå av holdbarhet og resirkulerbarhet. For eksempel har PVC-U vinduer en levetid på rundt 40 år per vindu og materialet kan resirkuleres opptil syv ganger. Basert på sirkulærøkonomi kan materialet derfor brukes i 280 år.


Våre aluminiumsystemer er også av enestående kvalitet og optimale materialstyrker for konstruksjon, og sikrer dermed mekanisk robusthet og god korrosjonsbestandighet. Dette sikrer lang levetid og gjør aluminiumvinduer, -dører og -fasader bærekraftige.

Hva annet gjør vi?

For å gjøre det attraktivt for produsenten å ta tilbake produkter og sikre at materialene kan tilbakeføres til materialkretsløpet så enkelt som mulig er det avgjørende med velfungerende innsamlings- og gjenvinningssystemer. For å lukke materialkretsløpene for aluminium og PVC-U har Schüco i en årrekke vært involvert i industri-initiativene A/U/F og Rewindo.

sirkulaer_oekonomi_gjenvinning

Bransjetiltak for en funksjonell sirkulær økonomi

AIUIF

AIUIF

Formålet med A/U/F (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau) er å fremme innsamling og bearbeiding av komponenter og profiler i aluminium som demonteres fra vinduer, dører og fasader med et formål om å gjenbruke materialene. Medlemmer av A/U/F, som Schüco også tilhører, inkluderer systemleverandører, produsenter og leverandører fra hele Tyskland. A/U/F utfører ansvarlig resirkulering av brukte vindusprofiler i aluminium, hvorav nesten 100 % kan resirkuleres.


Les mer om arbeidet til AIUIF.

Rewindo

Rewindo

Rewindo er et felles initiativ av ledende tyske PVC-U produsenter, bestående av de tidligere innsamlingssystemene for gamle vinduer fra FREI og VEKA Umwelttechnik GmbH. Målet med Rewindo er å øke og fremme resirkulering av demonterte plastvinduer, dører og rulleskodder. Rewindo er en servicepartner for resirkulering av byggeprodukter laget av PVC. Den støtter sine medlemmer i alle gjenvinningsspørsmål, for eksempel med dokumentasjonsmateriell, utlevering av behovsbaserte innsamlingsbokser og utstedelse av gjenvinningssertifikat. Rewindos oppgave er derfor å informere, motivere og organisere til resirkulering av gamle plastelementer.


Finn ut mer om arbeidet til Rewindo. (Dessverre bare på tysk)

Bærekraft tydelig dokumentert

Bærekraftsrapporter

I samsvar med retningslinjene i den internasjonalt etablerte standarden til Global Reporting Initiative (GRI), gir våre bærekraftsrapporter ytterligere informasjon om selskapets økonomiske, økologiske og sosiale aktiviteter.

Vår motivasjon, vårt bidrag

Infobrosjyrer

Finn ut mer om hvilke aktiviteter Schüco svarer på tidens globale utfordringer med.