Hva leter du etter?
...

Verdifulle materialer

Aluminium, PVC-U, stål

Som utvikler og leverandør av systemløsninger for vinduer, dører og fasader, stoler Schüco på de mangfoldige egenskapene til aluminium, PVC-U og stål. Finn ut mer om bærekraftsbalansen til materialene våre.

Aluminium

For størst mulig frihet ved utformingen

Med sin tilnærmet uendelige formbarhet og ulike muligheter for overflatebehandling gir aluminium arkitektene stor grad av frihet i planleggingen av fremtidsrettede og bærekraftige bygninger. Moderne fasadeelementer av aluminium har gode isolerende egenskaper og bidrar dermed positivt til redusert energibehov i bygg. Optimalisert profil-design bidrar til et lavere råstoff-forbruk, samtidig som mekanisk robusthet og god korrosjonsmotstand sikrer lang levetid. Etter førstegangs produksjon kan aluminium resirkuleres tilnærmet evig og samtidig beholde sine originale egenskaper. Selv aluminiumspon resirkuleres. 

PVC-U

For de høyeste krav

En av forutsetningene for en mer bærekraftig verden er materialer som tilfredsstiller høye miljøkrav. PVC-U er et slikt materiale, og takket være sine positive egenskaper blir PCV-U brukt mer og mer i produksjonen av vindus- og dørelementer. Profiler av PVC-U har gode isolerende egenskaper som bidrar til en positiv energibalanse i bygninger i tillegg til lange holdbarhet og god værbestandighet. Vindus- og dørelementer av PVC-U gir mange utformingsmuligheter og legger til rette for framtidsrettede og bærekraftige løsninger. Produkter av PVC-U kan svært enkelt demonteres til enkelte komponenter og gjenvinnes eller ombrukes.
Alle som planlegger og bygger vindus- og dørelementer i PVC bidrar positivt til miljøet.

Stål

100% resirkulerbar

Stål blir ikke oppbrukt, men alltid gjenbrukt. På grunn av sin 100% resirkulerbarhet er stål et fornybart byggemateriale med lukket materialsyklus. Stål gir arkitekter og planleggere stor fleksibilitet til å forme store spenn, og er dermed et av materialene med et meget godt pris-ytelse-forhold. En effektiv materialutnyttelse via små tverrsnitt øker også kostnadseffektiviteten. En svært lang levetid med lave levetidskostnader understreker det unike i dette materialet. Når stålkonstruksjoner designes med sammenføyninger tilrettelagt for demontering, vil det være enkelt å gjenbruke enkeltkomponenter i nye bygg. Materialet kan tilpasses ulike krav til form og overflate.

DIGITAL SOLUTIONS - OVERVIEW

Fra inspirasjon til drift

brosjyre_digital_solution

Schüco tilbyr digitale løsninger for hvert arbeidstrinn. Denne brosjyren gir deg en oversikt.