Hva leter du etter?
Neuer Inhalt (1)
...

Sertifisert bærekraft

Som et produserende selskap er Schüco bevisst på at industriell aktivitet har en effekt på miljøet, og at dette medfører en forpliktelse overfor naturen og kommende generasjoner når det gjelder ressursbruk og miljøvennlig handel. Dette betyr at Schüco ivaretar grunnleggende prinsipper for bærekraftig produktutvikling, samtidig som de ansatte bidrar til å minimere påvirkningen på miljøet gjennom deres daglige ansvarlige handlinger.

Bærekraft tydelig dokumentert

Bærekraftsrapporter

I samsvar med retningslinjene i den internasjonalt etablerte standarden til Global Reporting Initiative (GRI), gir våre bærekraftsrapporter ytterligere informasjon om selskapets økonomiske, økologiske og sosiale aktiviteter.

Vår motivasjon, vårt bidrag

Infobrosjyrer

Finn ut mer om hvilke aktiviteter Schüco svarer på tidens globale utfordringer med.