Hva leter du etter?
...

Styringssystemer

Schüco driver et aktivt styringssystem for kvalitet, miljø, energi og helse og sikkerhet langs hele verdikjeden. Vi sikrer de høyeste standarder på alle områder og prosesser. Som en del av sitt styringssystem følger Schüco kravene i internasjonale standarder for kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001).

Kvalitetsstyringssystemet ISO 9001

Standarden ISO 9001 angir kravene som kvalitetsstyringsavdelingen i et selskap må oppfylle. Ansvar og arbeidsprosedyrer presenteres transparent, og rammene for dette er gitt av ISO 9001.


Et sertifisert kvalitetsstyringssystem krever at et selskap oppfyller juridiske krav, spesifiserer regler og prosesser og forfølger mål i selskapet. I tillegg til målet om å optimalisere de interne forretningsprosessene når det gjelder kvalitet og service, skal Schüco-prosessene også støtte kundene og leverandørene når de samarbeider med Schüco. Vi tar hensyn til alle relevante aspekter for dette - fra anskaffelse av varer og råvarer til utvikling, produksjon, markedsføring, logistikk og avfallshåndtering.

Målet er å sikre de høyeste standardene for alle produkter og tjenester. Dette bidrar ikke bare til å unngå feil, men også til en kontinuerlig forbedring av alle produkter og prosesser. I det internasjonale markedet er ISO 9001 sertifikatet et anerkjent bevis for et fungerende kvalitetsstyringssystem.


Sertifikatet er et bevis på at Schüco tar hensyn til og implementerer alle relevante krav som stilles til et kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001-standarden.


Schüco sertifikatet ISO 9001 finner du her:

ISO 14001 miljøstyringssystem

I desember 2013 ble for første gang Schüco International KG sitt hovedkvarter i Bielefeld sertifisert av The German Society for Certification of Management Systems (DQS) i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO 14001. Siden den gang er det gjennomført årlig overvåkning.
I det internasjonale markedet er ISO 14001 sertifikatet et anerkjent bevis på å ha et fungerende miljøstyringssystem. For eksempel krever miljøsertifiseringen BREEAM bevis på et sertifisert miljøstyringssystem for de byggeproduktene som benyttes.


Sertifikatet beviser at Schüco har tatt alle relevante miljøkrav i betraktning og implementert disse i utviklingen av produktene.

Miljømålene til Schüco ser for seg en reduksjon i utslipp og forbruk av ressurser for å beskytte sine kunder, ansatte og miljøet. For å være spesifikk, på fabrikken i Bielefeld relaterer dette til luft- og støyutslipp, utslipp til vannmasser, belastninger på landskap og jordsmonn, generering av avfall og bruk av råvarer.


ISO 14001 sertifikatet på engelsk er tilgjengelig her:

DQS-sertifikat ISO 14001 engelsk (pdf, 199,1 KB)

DIGITAL SOLUTIONS - OVERVIEW

Fra inspirasjon til drift

brosjyre_digital_solution

Schüco tilbyr digitale løsninger for hvert arbeidstrinn. Denne brosjyren gir deg en oversikt.