Hva leter du etter?
...

Forsyningskjede: Ansvarlig innkjøp

Som utvikler og leverandør av systemløsninger for vinduer, dører og fasader er Schüco avhengig av  metaller, PVC og andre råvarer. Derfor ønsker vi å sikre at materialene våre håndteres på en måte som er miljømessig og sosialt ansvarlig ved å granske og kvalitetssikre alle ledd i våre forsyningskjeder.

Aluminium

Når det gjelder vårt hovedmateriale, aluminium, står balansen i bruks- og gjenvinningsfasen i kontrast til de sosiale og økologiske utfordringene utvinning av råmaterialene representerer. Denne prosessen krever mye energi og genererer et høyt karbonavtrykk. I tillegg kommer potensielle miljøutfordringer og konflikter knyttet til arealbruksrettigheter i gruveland som Australia, Guinea og Brasil, en prosess som til dels fordrer storskala rydding av regnskog. Ettersom Schüco forholder seg til mange ulike leverandører, er det en stor utfordring å sikre forsyningskjedene av aluminium 100% med hensyn til miljø og sosialt ansvar. Samtidig ser vi det som vårt ansvar å spesifikt fremme andelen aluminium som er sertifisert i henhold til anerkjente bærekraftkriterier.

Vi tror vi kan påvirke direkte ved å implementere en anskaffelsesstrategi som tar hensyn til bærekraftskriterier der det blant annet fokuseres på innkjøp av materialer med lavt C02-avtrykk.
I 2019 utviklet vi, sammen med World Wide Fund for Nature (WWF) en omfattende leverandørkodeks, som oppfordrer våre forretningspartnere til å ivareta menneskerettigheter, sikre rettferdige arbeidsforhold, drive etisk forretning og beskytte miljøet. Aspekter som går utover vårt innflytelsesområde, som overholdelse av menneskerettigheter i oppstrøms stadier av verdikjeden, dekkes av samarbeid. Som medlem og medgrunnlegger av Aluminium Stewardship Initiative (ASI), er vi forpliktet til å etablere globalt gyldige og sertifiserbare bærekraftsstandarder i aluminiumforsyningskjeden.

PVC-U

Vår PVC-U-avdeling driver også kampanjer for bærekraftig bruk av PVC i verdikjeden. Fokuset er rettet mot tiltak som reduserer karbonavtrykket til PVC, fremmer bærekraftig bruk av tilsetningsstoffer og øker den årlige andelen resirkulert materiale. Som en del av VinylPlus, et bærekraftsprogram drevet av den europeiske PVC-industrien, oppfyller Schüco Polymer Technologies standardene for bærekraftig innkjøp av råvarer og er forpliktet til å opprettholde høye bærekraftsstandarder ved innkjøp av råvarer.

Bærekraft tydelig dokumentert

Bærekraftsrapporter

I samsvar med retningslinjene i den internasjonalt etablerte standarden til Global Reporting Initiative (GRI), gir våre bærekraftsrapporter ytterligere informasjon om selskapets økonomiske, økologiske og sosiale aktiviteter.

Vår motivasjon, vårt bidrag

Infobrosjyrer

Finn ut mer om hvilke aktiviteter Schüco svarer på tidens globale utfordringer med.