Hva leter du etter?
...

Schüco og WWF Tyskland

Et sterkt partnerskap med kombinert ekspertise: Siden 2018 har Schüco jobbet for mer bærekraft i byggenæringen i samarbeid med WWF.

Kritisk venn og partner

I partnerskapet som løper frem til 2026, jobber Schüco og WWF sammen for å gi et viktig bidrag fram mot en bærekraftig økonomi. Målet er å øke den positive økologiske effekten av selskapets aktiviteter i byggenæringen og å redusere negative effekter ytterligere.


I partnerskapet har Schüco allerede etablert ambisiøse og vitenskapsbaserte klimabeskyttelsesmål med WWF og utviklet en leverandørkodeks  for å sikre miljøvern og menneskerettigheter i leverandørkjeden.

I årene som kommer vil det være viktig å iverksette ytterligere effektive tiltak for å nå klimavernmålene, WWF støtter derfor Schüco i å definere nødvendige CO2-reduksjonstiltak og i implementeringen av disse.


I tillegg til klimavernmålene ønsker Schüco også å integrere prinsippet om sirkulær økonomi ytterligere i utviklingen av nye produkter, og bidra til at disse blir enda mer ressurseffektive i fremtiden. Også her følger WWF på med transformasjonen i selskapet, vurderer våre tiltak kritisk og sørger for at vi utvikler effektive konsepter.


Du finner mer informasjon om miljøvern og artsvern på WWFs nettsider

Andreas Engelhardt (left), Managing partner of Schüco International KG, and Eberhard Brandes (right), CEO WWF Germany, at the agreement on the cooperation. © WWF

DIGITAL SOLUTIONS - OVERVIEW

Fra inspirasjon til drift

brosjyre_digital_solution

Schüco tilbyr digitale løsninger for hvert arbeidstrinn. Denne brosjyren gir deg en oversikt.