Hva leter du etter?
...

Miljøsertifisering øker bygningens verdi

Næringsbygg blir i dag av økonomiske og miljømessige hensyn planlagt og bygget i henhold til ulike miljøsertifiseringsmetoder. Målsettingen er bygg basert på ressursvennlige materialvalg som reduserer negative effekter på miljøet og fremmer god helse for brukerne. Gjennomtenkt planlegging av bygningsskallet vil ha avgjørende betydning for energiregnskap og komfort, og dermed for poeng på kriterier som vektlegges av sertifiseringsordningene.  Schüco har gjennom rådgivningsselskapet Drees & Sommer fått evaluert sine produkter opp mot krav i Breeam, LEED og DGNB. Rapporten fra selskapet underbygger betydningen av gjennomtenkt design basert på materialer med lang levetid og enkle krav til vedlikehold. Schüco Norge bistår gjerne med å finne frem til best egnede løsninger og dokumentasjon av disse.

Robuste materialer og enkelt vedlikehold legger til rette for lang levetid og dermed også for en positiv effekt på økonomiregnskapet. Miljømessig skårer Schüco på løsninger for energieffektive bygg, brukervennlighet og utmerkede resirkuleringsegenskaper.


Schüco fasader kan utformes for optimalisering av dagslys, å sikre nødvendig solskjerming og for å bidra til ventilasjon av bygget. Schüco har allerede i flere tiår utført produktutvikling i sitt eget akkrediterte teknologi- og testsenter (akkreditert av Deutsche Akkreditierungsstelle) for å sikre ønsket kvalitet på systemene. 360° fokus på bærekraft innebærer at hele livssyklusen til et produkt fra produksjon, montering og anvendelse til ombruk eller gjenvinning vektlegges.

Cradle-to-Cradle-sertifisering i sølv: Fasadesystemet FWS 50.SI, Kasakhstan. © Jochen Helle
Cradle-to-Cradle-sertifisering i sølv: Fasadesystemet FWS 50.SI, EXPO 2017 PAVILIONS, Kasakhstan.   © Jochen Helle 

De viktigste sertifiseringene

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den mest utbredte miljøsertifiseringen i Norge, og er en norsk tilpasning av BREEAM (Building Research Establischment Environmental Assessment Method) Et sertifiseringssystem for bygninger, med fokusområde på energibruk, inneklima, materialer, prosjektledelse og transport. Arealbruk, avfallshåndtering, forurensing og økologi er også inkludert i vurderingen. Det kan oppnås ekstra poeng for bygninger med nyskapende løsninger.BREEAM produktverifisering:

BREEAM-zertifiziert: Statoil, Fornebu, Norwegen
BREEAM-zertifiziert: Statoil, Fornebu, Norwegen
LEED

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et internasjonalt sertifiseringssystem med sin opprinnelse i USA og er et av verdens mest brukte systemer. Det har store likheter med BREEAM. Systemet kan brukes til nybygg, ombygging og renovering. Det er mulig å sertifisere hele distrikter i henhold til LEED. LEED vurderer en rekke miljøaspekter, som lokalmiljø, vannbruk, energibruk, materialer og inneklima.LEED produktverifisering:

LEED-zertifiziert: Siemens City, Wien, Österreich

Rådgivning og planlegging med langsiktige perspektiv - EPD for aluminiumssystemer

En EPD (Environmental Product Declaration / Miljødeklarasjon) er et dokument som bedrifter bruker for å kunne fremlegge kvantifisert informasjon om miljøpåvirkningene til et produkt. For byggebransjen gir EPDer nøkkeldata til klimagassregnskap og sertifiseringer. Schüco EPDer for aluminium og PVC-U systemer gir dermed data om produksjon, demontering via resirkulering og tilbakeførsel til lukkede materialkratsløp, samt deponering, og utgjør dermed en et viktig grunnlag for bærekraftig bygging.   


Individuelle EPDer for aluminium systemer kan utarbeides ved bruk av vårt kalkuleringsprogram SchüCal. Fasadeentreprenører kan bruke det spesialutviklede EPD-verktøyet i programmet for å få produktspesifikke EPDer for Schüco-konstruksjoner, som er laget og uavhengig testet i henhold til ISO 14025 og EN 15804. 


Eksempel på EPD'er for Schüco-systemene finner du i tillegg på hjemmesiden til vår EPD-programholder, Instituts Bauen und Umwelt e.V. (ibu)  https://ibu-epd.com/en/published-epds/

EPD for PVC-U vinduer

For våre PVC-U vindussystemer bruker vi industri-EPD som gjelder PVC-systemer med grunndybde 70 mm. En ekstra "gjennomsnitt EPD" for systemer ≥  80 mm i henhold til ISO 14025 og DIN EN 15804 er nesten ferdig. Spesifikke data for PVC-U-vinduer har blitt beregnet, samlet og evaluert for disse EPD-ene i en EPPA-arbeidsgruppe på europeisk nivå, med involvering av Schüco. Den potensielle miljøpåvirkningen av PVC-U-vinduer over hele livssyklusen vises her som en prosentandel i henhold til deres produksjons-, bruks- og sluttfaser.

Eksempel på EPD for vinduer, dører og fasader av stål

Schüco Jansen stålsystemer tilbyr bransjespesifikke miljødeklarasjoner (EPD) for vinduer, dører og fasader i samsvar med ISO 14025 og EN 15804, kan fås raskt, enkelt og til en lav pris fra ift Rosenheim testinstitutt. (www.ift-rosenheim.de/ift-model-epd):  


Åpne lenken til ift-nettsiden, og velg en EPD eksemplene på høyre side av nettstedet:  

  • EPD Vinduer og løfte- og skyveelementer av stål, rustfritt stål og værbestandig stål
  • EPD Fasader laget av stål, rustfritt stål og værbestandig stål
  • EPD Dører og branndører av stål, rustfritt stål og værbestandig stål


Last ned ønsket skjema og send det til lenken som følger. IFT vil kontakte deg og sende det utstedte EPD-skjemaet.

DIGITAL SOLUTIONS - OVERVIEW

Fra inspirasjon til drift

brosjyre_digital_solution

Schüco tilbyr digitale løsninger for hvert arbeidstrinn. Denne brosjyren gir deg en oversikt.